Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje - Grzegorz Czapnik

Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-727-4
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 474
Rozmiar pliku: 11,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
42,00 zł
Nasza cena:
25,20 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Publikacji poświęcona jest szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, nakreślonej przez bardzo odległe zagadnienia badawcze. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i biblioteki naukowe, co sprzyja odrębnemu spojrzeniu na zagadnienia najszerzej pojmowanej bibliologii. W XX w. w Polsce na dużą skalę rozwijały się badania o charakterze bibliologicznym i bibliotekoznawczym. Od czasu usamodzielnienia się bibliologia stanowi ważną składową szerszego, humanistycznego dyskursu naukowego, ściśle związanego z pokrewnymi dziedzinami nauki, np. historią, literaturoznawstwem, prasoznawstwem, kulturoznawstwem, pedagogiką. Osiągnięcia najstarszych w Polsce ośrodków bibliologicznych, znajdujących się w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, stanowią rdzeń dorobku naukowego polskiej szkoły bibliologicznej, reprezentowanej przez takie osobowości naukowe jak Jan Muszkowski, Adam Łysakowski, Aleksander Birkenmajer, Helena Więckowska, Karol Głombiowski, Radosław Cybulski, Janusz Dunin i in.

W książce pokazano wieloaspektowość badań prowadzonych w polskich ośrodkach bibliotekoznawczych, wskazano też na liczne koneksje bibliologii z pokrewnymi dyscyplinami. Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że publikacja przyczyni się do wyeksponowania różnorodności współczesnych polskich badań bibliologicznych i stanowić będzie inspirację do dalszych poszukiwań naukowych w obrębie szeroko rozumianej kultury książki. Ich propozycje zawierają rozważania o charakterze przeglądowym i syntetycznym.

Spis treści

Wprowadzenie  7

Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii  11

Tomasz Stolarczyk, Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów  13

Maria Wichowa, Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster  29

Krzysztof Walczak, Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku  43

Agnieszka Fluda-Krokos, Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)  63

Joanna Stawińska, Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych  79

Karina Nabiałczyk, Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006  97

Część druga: Książka i biblioteka w XX wieku  113

Ryszard Nowicki, Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955  115

Andrzej Dróżdż, Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)  139

Grzegorz Nieć, Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku  167

Danuta Wańka, Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)  187

Evelina Kristanova, Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce  215

Część trzecia: Lodziana  233

Jadwiga Konieczna, Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?  235

Magdalena Kwiatkowska, Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  257

Monika Sulejewicz-Nowicka, Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki  275

Izabela Olejnik, Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego  293

Martyna Augustyniak, Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953  321

Część czwarta: Biografistyka księgoznawcza  335

Adrian Uljasz, Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog  337

Marta Pękalska, Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana  359

Emilia Klich, Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej  381

Sabina Kwiecień, Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów  397

Barbara Góra, Poznańczycy: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna  415

Elżbieta Pokorzyńska, Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego  445

Jacek Ladorucki, Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina  455

 

Informacja o autorach  471

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »