Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy ... - Artur Gałkowski

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-724-3
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 346
Rozmiar pliku: 16,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
42,00 zł
Nasza cena:
25,20 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.

Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.

Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makrotoponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.

Spis treści

OD REDAKTORÓW (Artur Gałkowski, Renata Gliwa) | 9
Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią | 11
Rudolf Šrámek – Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém v onomastyce | 17
Robert Mrózek – Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych | 25
Jaromír Krško – Komunikačný register a proprium | 35
Milan Harvalík – Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie | 41
Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry | 51
Renata Gliwa – Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Kom- borni w świat | 57
Paolo Poccetti – Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità | 67
Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study in Catalonia, Spain | 89
Ewa Wolnicz-Pawłowska – Makrotoponimy we współczesnym świecie | 105
Наталия Васильева – Традиционное и новое в русской топонимической терминологии | 117
Инна Королева – Региональная гидронимия и проблемы ее изучения | 127
Jan Sosnowski – Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej | 137
Pavol Odaloš – Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky | 145
Iveta Valentová – Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov | 155
Лиляна Димитрова-Тодорова – Лексикално-семантични категории теренни имена в България | 167
Ludwig Selimski – Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii | 177
Elżbieta Umińska-Tytoń – Trwałość i ulotność nazw terenowych | 187
Maria Biolik – Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych | 195
Krzysztof Kosecki – Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich | 207
Bogdan Walczak – Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania) | 219
Renata Przybylska – Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce | 227
Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia | 235
Irena Kałużyńska – Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych | 245
Adam Siwiec – Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami) | 253
Artur Gałkowski – Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikro- i makrotoponimii | 267
Kinga Zawodzińska-Bukowiec – Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej) | 279
Вадзім Шклярык – Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле) | 289
Ján Bauko – Expresívnosť orohodoným | 297
Patrycja Pałka – Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego | 305
POSŁOWIE | 321
Aleksandra Cieślikowa – Osiągnięcia onomastyczne jubilatów | 321
Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami | 331
Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki | 337
Autorzy | 343

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »