Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne - Jerzy Dzieciuchowicz

Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-722-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 227
Rozmiar pliku: 28,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
37,80 zł
Nasza cena:
22,60 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Przedmiotem opracowania jest rozwój ludności Łodzi oraz przemiany jej struktur demograficzno-społecznych i przestrzennych od powstania miasta do czasów współczesnych. Analizą objęto pięć okresów: 1) do 1820 r., 2) lata 1820–1918, 3) lata 1918–1945, 4) lata 1945–1989 oraz 5) po 1989 r. Pokazano prawidłowości rządzące dynamiką, strukturą i zmiennością przestrzenną ludności Łodzi w warunkach specyficznych dla danych okresów. Opisano też kierunki dotychczasowego rozwoju demograficznego i zmiany w strukturze ludności miasta, a także ich ważniejsze konsekwencje. Zwrócono w szczególności na głęboki regres demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności, generowane przez transformację systemową, w tym zwłaszcza na proces starzenia demograficznego ludności. Omówiono perspektywy demograficzne Łodzi, z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań, jak i konsekwencji przewidywanego, dużego ubytku ludności miasta.

Książka może zainteresować studentów i pracowników naukowych zajmujących się problemami geograficznymi, historycznymi, demograficznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi dotyczącymi Łodzi. Może być ono również przydatna dla osób związanych z urbanistyką, planowaniem, polityką oraz gospodarką przestrzenną Łodzi.

Spis treści

1. WSTĘP | 5

1.1. PROBLEMATYKA BADAWCZA | 5

1.2. PRZEDMIOT, PODMIOT I CEL BADAŃ | 6

1.3. LITERATURA PRZEDMIOTU | 6

1.4. ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY BADAWCZE | 8

1.5. UKŁAD PRACY | 9

2. LUDNOŚĆ ŁODZI DO 1918 ROKU | 11

2.1. LUDNOŚĆ ŁODZI ROLNICZEJ DO 1820 ROKU | 11

2.2. LUDNOŚĆ ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ W OKRESIE 1820‒1918 | 14

2.2.1. DYNAMIKA ROZWOJU LUDNOŚCI | 14

2.2.2. RUCH MIGRACYJNY I NATURALNY | 19

2.2.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA LUDNOŚCI | 21

2.2.4. PODZIAŁ LUDNOŚCI WEDŁUG WYZNANIA I NARODOWOŚCI | 28

2.2.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 33

2.3. PODSUMOWANIE | 37

3. LUDNOŚĆ ŁODZI W LATACH 1918‒1945 | 41

3.1. PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM | 41

3.1.1. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY | 41

3.1.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY | 43

3.1.3 STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA LUDNOŚCI | 47

3.1.4 STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI | 55

3.1.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 59

3.2. MIESZKAŃCY ŁODZI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI NIEMIECKIEJ | 70

3.3. PODSUMOWANIE | 75

4. ZMIANY LUDNOŚCIOWE W ŁODZI W OKRESIE 1945‒1989 | 79

4.1. WZROST DEMOGRAFICZNY | 79

4.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY | 85

4.2.1. RUCH NATURALNY | 85

4.2.2. RUCH MIGRACYJNY | 89

4.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA | 91

4.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | 91

4.3.2. STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA | 103

4.4. STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA | 110

4.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 113

4.5.1. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI W 1970 ROKU | 113

4.5.2. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI W 1988 ROKU | 122

4.5.3. PIONOWA STRATYFIKACJA LUDNOŚCI | 135

4.6. PODSUMOWANIE | 136

5. PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE ŁODZI NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU | 141

5.1. ROZWÓJ LUDNOŚCIOWY | 141

5.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY | 143

5.2.1. RUCH NATURALNY | 143

5.2.2. RUCH MIGRACYJNY | 152

5.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA | 156

5.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | 156

5.3.2. STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA | 166

5.4. STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA | 177

5.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 182

5.5.1. ROZMIESZCZENIE I GĘSTOŚĆ LUDNOŚCI | 182

5.5.2. PRZESTRZENNA STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | 184

5.5.3. PRZESTRZENNA STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA | 187

5.5.4. TYPOLOGIA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 192

5.6. PODSUMOWANIE | 196

6. PROGNOZA LUDNOŚCI ŁODZI | 201

6.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2030 ROKU | 201

6.2. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU | 203

7. ZAKOŃCZENIE | 207

BIBLIOGRAFIA | 213

SPIS RYCIN, TABEL I FOTOGRAFII | 220

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »