Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstw...
Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstw... - Natasza Duraj

Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstw...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-730-4
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 195
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 37,80 zł
Nasza cena: 22,60 zł
Wybrany format: Ebook  - Natasza Duraj w formacie PDF


Monografia dotyczy kluczowych problemów związanych zarówno z rozwojem przedsiębiorczości, jak również strategiami i metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zawarto w niej wyniki badań autorów z różnych ośrodków naukowych, które odnoszą się do analizy wielu czynników wpływających na kreowanie przedsiębiorczości, a także diagnozy strategii i metod stosowanych w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, funkcjonującymi w warunkach zmiennego i niestabilnego otoczenia. Wskazano przyczyny i konsekwencje podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym dla współczesnych przedsiębiorstw. W sposób interdyscyplinarny ujęto ustanawianie zastawu na papierach wartościowych w polskich realiach gospodarczych w powiązaniu z bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa. Przedstawiono zarówno główne motywy podejmowania działań przedsiębiorczych w Europie, jak i znaczącą dywersyfikację działalności przedsiębiorstw sektora TSL, która ma miejsce szczególnie poza sekcją „Transport i gospodarka magazynowa”. Opisano też m.in. szeroko rozumiane problemy efektywności relacji w sieci, będące źródłem wartości współczesnych przedsiębiorstw działających w sieciach różnorodnych powiązań. Analiza ta odnosi się przede wszystkim do diagnozy efektów płynących ze współpracy organizacji w ramach sieci partnerskich oraz komponentów zdolności sieciowych oraz warunków niezbędnych dla wzrostu skuteczności kooperacji między organizacjami.

Spis treści

DURAJ NATASZA, PIELOCH-BABIARZ ALEKSANDRA – Wprowadzenie

DURAJ NATASZA – Zastaw na papierach wartościowych a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa

GRABOWSKA MARLENA – Percepcja i motywy przedsiębiorczości w Polsce i w wybranych krajach

KARBOWNIK LIDIA – Pomiar i ocena zróżnicowania zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora TSL

KWIECIEŃ ANNA – Efektywność relacji w sieci

MATUSZEWSKA-PIERZYNKA AGNIESZKA – Zdolność spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych do obsługi długu wobec Skarbu Państwa

NIEMIEC ANDRZEJ – Nowoczesne rozumienie benchmarkingu w przedsiębiorstwie

MALINOWSKA URSZULA – Wpływ programu „Lepsze Regulacje 2015” na poziom ryzyka regulacyjnego

NOWAK DARIUSZ – Kluczowe kompetencje w przedsiębiorstwach przemysłowych

SAMBORSKI ADAM – Złożoność wyboru w decyzjach inwestycyjnych

SIEMIONEK MAŁGORZATA, KUJAWA ANNA – Strategiczna Karta Wyników – istota, projektowanie i wdrażanie na przykładzie Urzędu Miasta w Innsbrucku

ZARZECKI DARIUSZ – Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem


ŻAK KATARZYNA – Transgraniczne fuzje i przejęcia przedsiębiorstw