Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Innowacyjność uwarunkowania, strategie, wyzwania - Alfreda Kamińska

Innowacyjność uwarunkowania, strategie, wyzwania

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-068-8
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 196
Rozmiar pliku: 5,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
36,75 zł
Nasza cena:
36,75 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Innowacyjność jest również przedmiotem zainteresowania samych przedsiębiorców, gdyż jest postrzegana jako główny czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie aktualnych rozważań, wyników badań, płynących z nich wniosków oraz autorskich rekomendacji dotyczących pożądanych działań mających na celu poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poruszana problematyka obejmuje m.in. wybrane zagadnienia dotyczące uwarunkowań innowacyjności, wyboru strategii innowacji, potrzeby występowania świadomości innowacyjnosci, poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, planowanych procesów innowacji oraz wykorzystania Internetu do komunikacji z klientem. Przedstawione problemy stanowią wyzwanie nie tylko dla samych przedsiębiorstw, ale także dla krajowej i regionalnej polityki innowacyjnej. Zatem adresatami opracowania są pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, ale także przedsiębiorcy, menedżerowie oraz praktycy gospodarczy kreujący szeroko rozumiane uwarunkowania do wdrażania innowacji.

Spis treści

Wstęp  Alfreda Kamińska

Rozdział I Strategie zarządzania działalnością innowacyjną

1.  Strategia przekształcania małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne   Alicja Sosnowska

Wprowadzenie

1.1. Wysoka inteligencja strategiczna cechą wyróżniającą współczesną firmę innowacyjną

1.2. Wybór strategii transformacji małego lub średniego przedsiębiorstwa

w firmę innowacyjną

1.2.1. Uwarunkowania powstania impulsu innowacyjnego

1.2.2. Strategia niszy rynkowej

1.2.3. Strategie współpracy MŚP z organizacjami innowacyjnymi

1.2.4. Strategia udziału firmy innowacyjnej w parku technologicznym

1.2.5. Strategie firmy w klastrze

1.2.6. Strategia firmy w sieci drogą do wzrostu innowacyjności firmy

Podsumowanie

2. Zarządzanie działalnością innowacyjną w kontekście społecznej świadomości  innowacyjności  Lidia Białoń, Emilia Werner

Wprowadzenie

2.1. Innowacyjność i świadomość innowacyjności

2.2. Proces innowacyjny

2.3. Firma innowacyjna

2.4. Zarządzanie działalnością innowacyjną – uzasadnienie wyodrębnienia jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu

2.5. Skutki innowacji

Podsumowanie

3. Rola marketingu w kształtowaniu procesu zarządzania wiedzą  w mikroprzedsiębiorstwie  Danuta Janczewska

Wprowadzenie

3.1. Proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w świetle literatury

3.2. Zasoby wiedzy w mikroprzedsiębiorstwie

3.3. Marketingowe wsparcie procesu zarządzania wiedzą na podstawie badań własnych

Podsumowanie

 

Rozdział II  Innowacyjność polskiego przemysłu – stan i bariery

1. Innowacyjność polskiego przemysłu, 2006–2012: Był postęp czy nie? Andrzej H. Jasiński

Wprowadzenie

1.1. Kluczowa rola B+R w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa

1.2. Ogólny obraz innowacyjności polskiego przemysłu

1.3. B+R w przedsiębiorstwach a innowacyjność gospodarki

1.4. Podstawowe ustalenia

Podsumowanie

2.  Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach w Polsce  Alfreda Kamińska

Wprowadzenie

2.1. Istota i rodzaje innowacji

2.2. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw

2.3. Czynniki hamujące innowacyjność w świetle badań

2.4. Bariery innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych

2.4.1. Charakterystyka badanej próby

2.4.2. Wyniki badań

Podsumowanie

 

Rozdział III  Determinanty i efekty innowacyjności przedsiębiorstw

1.  Uwarunkowania i ekonomiczne efekty działalności innowacyjnej spółdzielni mleczarskich w Polsce  Mariusz Chądrzyński

Wprowadzenie

1.1. Materiał i metodyka badań

1.2. Pojęcie i typologia innowacji

1.3. Klasyfikacja czynników warunkujących działalność innowacyjną

1.4. Aktywność innowacyjna spółdzielni mleczarskich

1.4.1. Czynniki ekonomiczne warunkujące działalność innowacyjną spółdzielni mleczarskich

Podsumowanie

2. Wpływ klastrów na tworzenie środowiska innowacyjnego regionu  Jan Boguski

Wprowadzenie

2.1. Skupiska rzemieślnicze oraz okręgi przemysłowe

2.2. Koncepcja gron przemysłowych

2.3. Podejścia do budowania klastrów oraz ich koordynacja

2.4. Rodzaje klastrów i ich charakterystyka

2.5. Klastry tradycyjne i kreatywne

Podsumowanie

 

Rozdział IV  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw – wybrane aspekty

1. Planowanie procesów innowacji: wymagania, ograniczenia oraz model postępowania  Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Wprowadzenie

1.1. Specyfika procesów innowacji

1.1.1. Niepewność procesów innowacji

1.1.2. Tworzenie wiedzy, jako efekt realizacji procesów innowacji

1.2. Organizacja badań dotyczących praktyk planowania  procesów innowacji

1.2.1. Projekt badań i uzasadnienie dobranych metod

1.2.2. Realizacja badań

1.3. Planowanie procesów innowacji

1.3.1. Wymagania wobec planów procesu innowacji

1.3.2. Ograniczenia w planowaniu procesów innowacji

1.3.3. Model planowania procesów innowacji

Podsumowanie

2. Polskie przedsiębiorstwa w Internecie. Innowacja czy konieczność?  Radosław Dawidziuk

Wprowadzenie

2.1. Historia Internetu

2.2. Pojęcie innowacji

2.3. Wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstw

2.4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  – wyniki badań GUS

Podsumowanie

3. Innowacje organizacyjne jako determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw  Dagmara Miąsek

Wprowadzenie

3.1. Przegląd terminologiczny pojęcia innowacje organizacyjne

3.2. Uwarunkowania organizacyjne innowacji

3.3. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

3.4. Innowacje organizacyjne w polskich i zagranicznych  małych i średnich przedsiębiorstwach  – wyniki badań

Podsumowanie

 

Podsumowanie Alfreda Kamińska

 

Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »