Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Jurysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teori... - Joanna Helios

Jurysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teori...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-712-0
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 240
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,85 zł
Nasza cena:
29,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii Europejskiej. Na marginesie zasadniczych rozważań uwzględniono również dyskusję nad Europejskim Kodeksem Cywilnym, harmonizacją/unifikacją prawa prywatnego i refleksję nad rolą prawa prywatnego w procesie integracji społecznej. W publikacji można wyodrębnić trzy obszary problemowe: 1) adekwatność wyróżnienia prawa prywatnego UE jako rodzaju prawa; 2) kwestię uzasadnienia podziału europejskiego prawa na publiczne i prywatne; 3) modernistyczne uwikłania unijnego prawa prywatnego.

Procesy integracji europejskiej oraz globalizacyjne „narzucają” nowe rozumienie prawa publicznego i prawa prywatnego. Wiąże się to ściśle ze zjawiskami: publicyzacji prawa prywatnego, prywatyzacji prawa publicznego oraz multicentryzmem. Na prawo prywatne Unii Europejskiej składa się wiele aktów unijnych o charakterze wiążącym i niewiążącym. Dyrektywy unijne w większości dotyczą obrotu konsumenckiego i są wdrażane za pomocą procedur administracyjnoprawnych, co stanowi pogwałcenie założeń prawa prywatnego. Do prawa prywatnego Unii Europejskiej trzeba również zaliczyć prawo międzynarodowe prywatne.

Książka skierowana jest zarówno do teoretyków i filozofów prawa, dogmatyków prawa międzynarodowego i europejskiego, cywilistów, komparatystów i historyków prawa, jak też do wszystkich zainteresowanych prawem prywatnym, które może być szansą dla rozbudowy Wspólnoty.

Spis treści

Wstęp

I. SFERA PRAWA PUBLICZNEGO I PRAWA PRYWATNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział 1. Prawo publiczne a prawo prywatne w teorii prawa, filozofii i dogmatyce

1.1. Wpływ prawa rzymskiego na współczesne rozumienie prawa publicznego i prawa prywatnego

1.2. Dychotomia publiczny/prywatny jako problem teorii prawa

1.3. Zróżnicowane kryteria podziału na prawo publiczne i prawo prywatne

1.4. Prawo cywilne i prawo administracyjne w kontekście podziału publiczne/prywatne

1.5. Publiczne/prywatne w poglądach wybranych filozofów prawa

1.6. Prawo a sfera publiczna i sfera prywatna

Rozdział 2. Podział publiczne/prywatne w prawie Unii Europejskiej

2.1. Prawo UE jako przedmiot podziału

2.2. Kryteria rozgraniczające prawo publiczne/prawo prywatne w UE

2.3. Publiczne/prywatne w systemie prawa stanowionego i common law

2.4. Publicyzacja prawa prywatnego a prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem UE

2.5. Sfera publiczna a sfera prywatna UE

II. EUROPEJSKI KODEKS CYWILNY JAKO „MIT” PRAWA PRYWATNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział 3. Historia tworzenia prawa prywatnego Unii Europejskiej

3.1. Geneza

3.2. Harmonizacja jako przejaw nowej koncepcji prawa prywatnego UE

3.3. Tradycje prawa cywilnego w Europie

3.4. Prawo konsumenckie w prawie prywatnym UE

3.5. Wielopoziomowy system prawa – prawo prywatne UE w relacjach wertykalnych i horyzontalnych  119

Rozdział 4. Typy argumentów w dyskursie o prawie prywatnym Unii Europejskiej

4.1. Argumenty „za” i „przeciw” w debacie nad Europejskim Kodeksem Cywilnym

4.2. Argument „kulturowy”

4.2.1. Problemy kodyfikacyjne

4.2.2. Wspólna płaszczyzna kulturowa w prawie prywatnym UE?

4.2.2.1. Nowe europejskie ius commune jako common core prawa prywatnego UE

4.2.2.2. Jedność w różnorodności?

4.3. Argument „państwa narodowego”

4.3.1. Współczesne rozumienie państwa

4.3.2. Prawo prywatne UE a państwo narodowe

4.4. Argument „imperium”

III. PRAWO PRYWATNE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO FUNDAMENT INTEGRACJI W SFERZE SPOŁECZNEJ

Rozdział 5. Sfera społeczna a kwestia rozdziału publiczne/prywatne w prawie Unii Europejskiej

5.1. Sfera społeczna UE

5.2. Społeczeństwo obywatelskie/cywilne w prawie UE

Rozdział 6. Rola prawa prywatnego Unii Europejskiej w kreacji wspólnego społeczeństwa cywilnego

6.1. Prawo prywatne UE jako kwestia sprawiedliwości

6.2. Prawo prywatne UE jako wyraz wspólnej tożsamości

Zakończenie


Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »