Strona główna » Księgarnia » Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy

Kategorie ebooków

Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy - Edyta Dworak

Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-706-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 259
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 37,80 zł
Nasza cena: 22,60 zł
Wybrany format: Ebook  - Edyta Dworak w formacie PDF


Trwająca 25 lat transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji, stabilizacji makroekonomicznej i ładzie instytucjonalnym obejmującym reguły gry ekonomicznej, prawa i obyczaje wymuszające przestrzeganie owych reguł. Pozytywna ocena dokonań polskiej transformacji nie powinna przesłaniać pewnych wad i błędów, którymi obarczony był ten proces. Jego fundamentalną wadą jest patologiczny charakter prywatyzacji majątku narodowego, w efekcie którego doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw, które można było uratować. W rezultacie nastąpił faktyczny upadek wielu branż przemysłu lub stały się one peryferyjnymi elementami zagranicznych koncernów. Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie i wiele wskazuje na to, że będzie dość trwałe. Relacje społeczne cechuje konfliktowość, a poziom kapitału społecznego pozostaje na niskim poziomie. Poszukiwać należy zatem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach stanowi gwarancję trwałego wzrostu dobrobytu ekonomicznego. Sukcesy odnoszą te gospodarki, które potrafią wyzwolić z przedsiębiorstw, elit społecznych zdolność do generowania i upowszechniania innowacji.

W książce zwrócono uwagę zarówno na aspekty pozytywne, jak i negatywne transformacji, głównie w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, zatrudnienia i bezrobocia. Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej Edyta Dworak

Rozdział II. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce – próba nakreślenia strategii − Edyta Dworak

Rozdział III. Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju − Witold Kasperkiewicz

Rozdział IV. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020 − Witold Kasperkiewicz

Rozdział V. Aktywność zawodowa ludności w Polsce. Determinanty, tendencje i struktura Walentyna Kwiatkowska

Rozdział VI. Czynniki kształtujące zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000−2011 Tomasz Grabia

Rozdział VII. Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia w Polsce w latach 2000−2011 na tle innych krajów Unii Europejskiej − Tomasz Grabia

Rozdział VIII. Bezrobocie w polskiej gospodarce. Metody jego zwalczania i ocena ich efektywności Walentyna Kwiatkowska