Strona główna » Księgarnia » Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Kategorie ebooków

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych - Agata Hryc-Ląd

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3939-6
Język: Polski
Data wydania: maja 2015
Liczba stron: 172
Rozmiar pliku: 8,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 86,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Agata Hryc-Ląd w formacie PDF Pozostałe formaty:


Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Poznasz wszystkie etapy procedury od ogłoszeń, przez komisję przetargową, specyfikację istotnych warunków zamówienia, wezwania do wyjaśnień, pisma, zawiadomienia, aż po postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Każdy ze wzorów zamieszczonych w tej publikacji opatrzony jest praktycznym komentarzem eksperta, dzięki czemu wypełnienie dokumentacji stanie się bezproblemowe.