Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Pedagogika » Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w ...
Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w ... - Iwonna Michalska

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-694-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 237
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 23,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Iwonna Michalska w formacie PDF


Zainicjowanie badań nad wkładem instytucji wydawniczych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej na rzecz oświaty i edukacji ma na celu przybliżenie, a niekiedy odkrycie edytorów zajmujących się tą problematyką, wyodrębnienie zarówno typów publikacji, jak i podejmowanej w nich szczegółowej tematyki oraz ukazanie miejsca tego typu wytworów w całokształcie prac firm edytorskich.

Oficyny wydawnicze mają swój niekwestionowany udział w rozwijaniu szeroko pojmowanej kultury zarówno poprzez wymierny dorobek materialny w postaci liczby ogłaszanych drukiem książek z różnych dziedzin życia i wiedzy, jak i dorobek duchowy „budowany” za pomocą kontaktu czytelnika z tekstem. W przeszłości, jak również współcześnie aktywność wydawnictw zazwyczaj koncentruje się na wybranych rodzajach piśmiennictwa, m.in. literaturze pięknej, popularnej, specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży, choć zdarza się, że przedmiotem zainteresowania edytorów stają się systematyczne poszerzanie i wzbogacanie dotychczasowej oferty. Podobne tendencje można zaobserwować w odniesieniu do książek adresowanych do pracowników systemu oświatowego, uczniów, rodziców i opiekunów. Wydawcy albo skupiają się na twórczości pedagogicznej, albo w większym lub mniejszym stopniu traktują ją jako dodatek do prowadzonej już działalności.

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza. Wspieranie nauczycieli w pracy pedagogicznej i pomoc uczniom w edukacji

Adam Ruta – Działalność krakowskich oficyn wydawniczych na rzecz szkoły i edukacji w dwudziestoleciu międzywojennym

Grzegorz Michalski – Dla nauczycieli i uczniów. Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w latach 1921–1939

Jarosław Durka – Wybrane problemy z działalności wydawniczej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym

Iwonna Michalska – Działalność wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie czasopism dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym

Monika Olczak-Kardas – Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawniczej „Naszej Księgarni” w latach 1921−1939

Edyta Wolter – Książki szkolne opublikowane w Wydawnictwie M. Arcta stosowane w praktyce dydaktyczno-wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej

Urszula Wróblewska – „Biblioteczka Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” jako forma pomocy dla nauczycieli szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie w II Rzeczypospolitej

Maria M. Siuda – Działalność wydawnictw pedagogicznych w Kielcach w latach 1955−2012 na przykładzie Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach i Wydawnictwa MAC

Część druga. Kształcenie świadomości gospodarczej i politycznej

Elżbieta Magiera – Działalność wydawnicza polskiego ruchu spółdzielczego w okresie między- wojennym (1918–1939)

Krzysztof Jakubiak – Wydawnictwo i czasopismo „Droga” jako ośrodek kształtowania ideologii społecznej i wychowawczej sanacji w latach 1922–1937

Piotr Gołdyn – Rola „Zrębu” w zachowaniu spuścizny intelektualnej Sławomira Czerwińskiego

Justyna Gulczyńska – Wydawcy i kolporterzy pism drugoobiegowych dla młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX w. w Polsce

Część trzecia. Propagowanie nauki i utworów literackich

Ewa Witkowska-Urban – Rola Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w utrwalaniu i upowszechnianiu osiągnięć badawczych oraz doświadczeń edukacyjnych przedstawicieli łódzkiego środowiska naukowego

Ryszard Ślęczka – Działalność wydawnicza krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Władysława Szulakiewicz – Wydawnictwo Adam Marszałek o twórcach nauki, kultury i polityki

Agnieszka Wałęga – Serie z zakresu nauk o wychowaniu w Wydawnictwie Adam Marszałek

Dorota Grabowska – Działalność Wydawnictwa Literackiego w upowszechnianiu literatury pamiętnikarskiej