Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Pedagogika » Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne
Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne - Jacek Piekarski

Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-607-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 249
Rozmiar pliku: 12,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 19,95 zł
Wybrany format: Ebook  - Jacek Piekarski w formacie PDF


Książka zawiera rozważania na temat pedagogicznego znaczenia praktyk, sposobu pojmowania wiedzy, procesu kształcenia w trakcie praktyk oraz zasad budowania programu, który traktować można jako proces przyczyniający się do konstruowania wiedzy. Kształcenie to polega na tworzeniu warunków, w których doświadczenia wszystkich uczestników mogą być wykorzystane jako podstawa do kreowania nowej jakości wiedzy i jej twórczego konstruowania. Sposób, w jaki wiedza odnoszona jest do doświadczenia, ma też uzasadnienie w procesie kształcenia osób dorosłych. Uczenie staje się używaniem wiedzy (praktykowaniem) – ugruntowanym w całokształcie doświadczenia.

Wśród zasad budowania programu praktyk należy wymienić: zasadę doskonalenia jakości wiedzy i doświadczeń. Zaangażowanie traktuje się jako podstawę i warunek spełnienia innej zasady – atrakcyjności praktyk pedagogicznych. Jakość i atrakcyjność stanowią ważkie reguły o tyle, o ile znajdują one swe potwierdzenie w sposobie organizacji praktyk. Jego celowość – jako regułę uporządkowania czasowego i tematycznego, a także przesłankę włączenia w strukturę treściową całości programu studiów – traktować należy jako kolejną ważną zasadę. Wiąże się ona częściowo z charakterem uporządkowania tematycznego, na którym opierają się aktualna konstrukcja programów studiów, a także rozwiązania formalno-organizacyjne.

Praktyki studenckie mogą być pojmowane jako dziedzina wspólnego, twórczego używania wiedzy w jej sensownym, pozytywnym kształtowaniu.

Spis treści

O tworzeniu koncepcji praktyk pedagogicznych w kształceniu akademickim. Wstęp Jacek Piekarski

Rozdział 1. Praktyki pedagogiczne założenia i ukierunkowanie projektu

1.1. Aksjologiczny kontekst praktyk pedagogicznych Bohdan Cyrański

1.1.1. Wybrane aksjologiczne uzasadnienia pracy i pracy wychowawczej

1.1.2. Model relacji opiekun student-praktykant

1.2.Idea i założenia dobrych praktyk pedagogicznych Ewa Cyrańska

1.2.1. Szkoła, jaka jest, każdy widzi, czyli dlaczego, mimo reform i troski o poprawę jej jakości, nie jest ona przyjazna i bezpieczna dla uczniów i nauczycieli

1.2.2. Dobre praktyki pedagogiczne, czyli przygotowanie studentów do realizowania w przyszłości zadań wychowawczych i opiekuńczych w szkole

1.2.3. Nauka pływania w głębokiej wodzie wsparcie studentów i nauczycieli w trakcie realizowania praktyk

1.2.4. Efekty kształcenia. Innowacyjność dobrych praktyk pedagogicznych realizowanych w ramach projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”

1.3.Trening kreatywności jako forma kształcenia zdolności twórczego rozwiązywania problemów relacja z praktyki akademickiej Krzysztof Szmidt, Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska, Aleksandra Wodzyńska

1.3.1. Model treningu kreatywności

1.3.2. Trening kreatywności przykład praktyki akademickiej

1.3.3. Trening kreatywności w projektowaniu działań społeczno-wychowawczych

1.4. Negocjacyjny model praktyk pedagogicznych problemy w procesie tworzenia – Beata Adamczyk, Monika Kosiada-Król

1.4.1. Idea praktyk pedagogicznych i jak się ona ma do obecnego praktykowania

1.4.2. Dialog i komunikowanie się filary negocjacyjnego modelu praktyk

1.4.3. Negocjacyjny model praktyk uwarunkowania organizacji praktyk pedagogicznych

Rozdział 2. Elementy diagnozy w rozpoznawaniu środowiska szkoły

2.1. Elementy diagnozy pedagogicznej w działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły. Założenia ogólne Ewa Cyrańska, Bohdan Cyrański

2.2. Diagnoza indywidualnych przypadków Ewa Cyrańska

2.3. Diagnozowanie grup Beata Adamczyk, Monika Kosiada-Król

2.4. Diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły

Rozdział 3. Propozycje rozwiązań metodycznyc

3.1. Charakterystyka metod użytecznych w budowaniu projektu Wojciech Świtalski

3.1.1. Metoda dyskusji i techniki dyskusyjne

3.1.2. Metoda projektów

3.1.3. Gry dydaktyczne

3.2. Zastosowanie metod dydaktycznych z uwzględnieniem rodzaju aktywności

3.2.1. Metoda pedagogiki zabawy

3.2.2. Techniki relaksacyjne Ewa Kos, Agnieszka Świerczyńska

3.2.3. Kinezjologia edukacyjn

3.2.4. Metoda sześciu myślowych kapeluszy

3.2.5. Arteterapi

Rozdział 4. Refleksje uczestników projektu

4.1. Nauczyciel też się uczy! refleksje uczestnika projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła” Joanna Stelmaszczyk

4.2. Praktyki studenckie w ramach projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła” – Anna Maciejewska

4.3. Praktyki studenckie w ramach projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła” – doświadczenia uczestnika – Marcin Będkowski

4.4. Projekt „Przyjazna i bezpieczna szkoła” z perspektywy studenta Tomasz Łaszczewski

Bibliografia

Aneks

 

Autorzy