Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na 1.04.2015
Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na  1.04.2015 - Maciej Szupłat

Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na 1.04.2015

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3862-7
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2015
Liczba stron: 178
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 86,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Maciej Szupłat w formacie PDF Pozostałe formaty:


Praktyczne ujęcie przepisów Kodeksu spółek handlowych, dedykowane kadrze zarządzającej: prezesom, wspólnikom, prokurentom i menedżerom.
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych wyjaśnia ogólny kierunek zmian ze wskazaniem najnowszych nowelizacji, wprowadzonych w latach 2014 - 2015. W książce omówiony został nowy stan prawny w kontekście już istniejących przepisów kodeksowych. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny zmiany, bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak czytelnik zainteresowany literalnym brzmieniem przepisów znajdzie w książce także pełną i aktualną treść całego Ksh.

Spis treści

Przyczyny i cele nowelizacji
Omówienie głównych aspektów nowelizacji
Zawarcie umowy spółki jawnej za pomocą wzorca umowy
Zmiana umowy spółki jawnej utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy, udostępnionego w systemie teleinformatycznym
Mniejsze wymogi dotyczące wzorów podpisów w spółkach jawnych i komandytowych
Ustanawianie prokury
Zawarcie umowy spółki komandytowej za pomocą wzorca umowy
Zmiany dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zawiązanych z wykorzystaniem wzorca umowy
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
Lista wspólników spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
Odstąpienie od obowiązku zgłaszania wzorów podpisów w spółce z o.o. i akcyjnej
Podejmowanie uchwał w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
Prokura w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
Instytucja pełnomocnika do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Obniżenie niektórych opłat w postępowaniu rejestrowym
Zestawienie zmian w ksh