Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Źródła finansowania NGO - Sławomir Liżewski

Źródła finansowania NGO

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3880-1
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2015
Liczba stron: 198
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
129,15 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Organizacje pozarządowe chcąc prowadzić swoją działalność, muszą w pierwszej kolejności zgromadzić odpowiednią ilość środków niezbędnych do realizacji swoich celów statutowych. Przyjmuje się, że sposoby finansowania działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze z nich to przede wszystkim środki pieniężne lub inne składniki majątku otrzymane m.in. w drodze darowizny, spadku, wpływów z 1% podatku dochodowego, dotacji, zbiórek publicznych itd. Pośrednie finansowanie będzie natomiast obejmowało np. możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku lub wykorzystywania pracy świadczonej przez wolontariuszy. Aby skorzystać z dostępnych źródeł ich pozyskania, organizacje muszą spełnić wiele warunków, które nałożone zostały przepisami prawa.

Spis treści

Przedmowa
Wykaz skrótów
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzeczeń
Spis tabel
Spis wzorów
Rozdział I. Finansowanie bezpośrednie
1.1. Składki członkowskie i majątek założycielski
1.1.1. Składki członkowskie. Charakter prawny
1.1.2. Majątek założycielski
1.2. Darowizny
1.2.1. Istota, cel i zasady przekazywania darowizn
1.2.2. Darowizna na rzecz organizacji. Kwestie podatkowe
1.3. Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Zasady przekazywania środków z 1% podatku dochodowego
1.3.2. Gospodarowanie środkami z 1% przez organizacje pozarządowe
1.4. Spadki i zapisy
1.4.1. Organizacja pozarządowa jako spadkobierca
1.4.2. Zapis
1.4.3. Zapis windykacyjny
1.4.4. Polecenie
1.4.5. Spadki i zapisy. Skutki podatkowe
1.5. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
1.5.1. Środki finansowe Funduszu. Źródło i przeznaczenie
1.5.2. Sposób wykorzystania i rozliczania środków Funduszu
1.5.3. Komu i na jakich warunkach przysługuje pomoc z Funduszu
1.6. Sponsoring
1.6.1. Na czym polega sponsoring
1.6.2. Co powinna zawierać umowa sponsoringu
1.6.3. Dokumentowanie sponsoringu
1.6.4. Skutki podatkowe sponsoringu
1.7. Loterie
1.7.1. Jak zorganizować loterię
1.8. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
1.8.1. Działalność gospodarcza – definicja
1.8.2. Działalność gospodarcza w stowarzyszeniu
1.8.3. Działalność gospodarcza w fundacji
1.8.4. Działalność gospodarcza w organizacji pożytku publicznego
1.8.5. Wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS
1.8.6. Rachunkowość w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą
1.8.7. Spółki zakładane przez stowarzyszenia
1.9. Zbiórki publiczne
1.10. Dotacje i inne środki pomocowe
1.10.1. Powierzenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
1.10.2. Dotacje z budżetu państwa
1.10.3. Dotacje samorządowe
1.10.4. Otrzymanie dotacji a dyscyplina finansów publicznych
1.11. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
1.11.1. Zasady finansowania zajęć z Funduszu
1.11.2. Rozliczenie środków z Funduszu
1.12. Kapitał żelazny
1.12.1. Budowanie kapitału żelaznego
1.13. Pożyczki, kredyty i depozyty bankowe
1.13.1. Zasady udzielania pożyczek
1.13.2. Kredyty bankowe
1.13.3. Depozyty bankowe
1.14. Croudfunding
Rozdział 2. Finansowanie pośrednie
2.1. Wolontariat
2.1.1. Porozumienie wolontariackie
2.1.2. Skutki podatkowe wolontariatu
2.2. Zwolnienia podatkowe
2.2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
2.2.2. Podatki i opłaty lokalne
2.2.3. Zwolnienia od podatków i opłat dla organizacji pożytku publicznego
2.3. Otrzymanie nieruchomości publicznych
2.3.1. Nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
2.3.2. Nieruchomości stanowiące własność agencji państwowych
2.3.3. Zbycie nieruchomości bez przetargu

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »