Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzen...
Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzen... - Jarosław Ropęga

Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzen...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-600-0
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 7,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 19,95 zł
Wybrany format: Ebook  - Jarosław Ropęga w formacie PDF


Celem pracy było wyodrębnienie składowych mających wpływ na wystąpienie zdarzeń powodujących wejście firmy na ścieżki niepowodzenia gospodarczego, identyfikacja przebiegu tych ścieżek oraz zaproponowanie sposobów ograniczenia zagrożenia niepowodzeniem dla małych firm. Podjęta w niej problematyka ma duże znaczenie dla teorii i praktyki zarządzania.

Książka zawiera wiele interesujących elementów oraz nowatorskich ujęć. Obejmuje obszerną, wielowymiarową analizę zjawiska niepowodzenia gospodarczego w małej firmie, uwzględniającą zarówno czynniki sprawcze, cykle przebiegu niepowodzeń i porażek biznesowych, jak i strategie ich eliminowania. Może być z powodzeniem adresowana do szerokiego kręgu czytelników – zaczynając od środowisk przedsiębiorców, kadr kierowniczych w MŚP, poprzez urzędników kreujących otoczenie regulacyjne, po badaczy i analityków z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego, środowiska akademickie i studentów. Zawiera opis dotyczący przebiegu niepowodzeń w badanych firmach. Przedstawiony schemat przeprowadzenia badań jakościowych jest modelowy. Lektura pogłębi naszą wiedzę i doświadczenia w zakresie sprawności małych firm oraz ich reaktywności na kryzys i niepowodzenia.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Niepowodzenie gospodarcze w teorii i praktyce gospodarczej

1.1. Ewolucja pojęcia niepowodzenia gospodarczego

1.2. Niepowodzenia gospodarcze na tle teorii ekonomicznych

1.3. Ekonomiczne i prawne ujęcie niepowodzenia gospodarczego małych firm

1.4. Skala niepowodzeń gospodarczych małych firm

Rozdział 2. Uwarunkowania niepowodzeń gospodarczych w małych firmach

2.1. Wybory strategiczne w małych firmach a ich zdolność do przetrwania

2.2. Przyczyny niepowodzenia gospodarczego małych firm

2.3. Symptomy niepowodzenia małych firm

2.4. Kryzys a niepowodzenie gospodarcze małych firm

Rozdział 3. Ścieżki niepowodzeń gospodarczych małych firm

3.1. Krytyczne punkty na ścieżkach niepowodzenia gospodarczego

3.2. Typologia ścieżek niepowodzenia

3.3. Cykl życia organizacji a przebieg ścieżek niepowodzenia gospodarczego

3.4. Ścieżki niepowodzenia charakterystyczne dla małych firm

3.5. Zadania ścieżek niepowodzenia gospodarczego małych firm

Rozdział 4. Zapobieganie niepowodzeniom jako element strategii małej firmy

4.1. Założenia koncepcji zapobiegania niepowodzeniom w małych firmach

4.2. Ryzyko biznesowe w teorii i praktyce gospodarczej

4.3. Proces redukcji zagrożenia niepowodzeniem w małych firmach

4.4. Wyzwania stojące przed polityką wsparcia przedsiębiorstw w zakresie zapobiegania niepowodzeniom gospodarczym

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis tabel i rysunków


Od Redakcji