Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza... - Danuta Koiwalska

Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-599-7
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 459
Rozmiar pliku: 77,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
19,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka zawiera bardziej pogłębione i całościowe ujęcie językowej strony warsztatu twórczego jednego z ojców polskiej literatury. Niedostatki te w równym stopniu odnoszą się do wydanej około połowy szesnastego stulecia prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego, której autorstwo dość zgodnie dziś już badacze skłonni są wiązać z osobą Mikołaja Reja. Dzieło to, wzorowane najprawdopodobniej na łacińskiej parafrazie Jana van den Campen, dotąd w większym stopniu przyciągało uwagę od strony genetycznej, konfesyjnej i edycyjnej niż jego wartości i artyzmu językowego. Monografia Danuty Kowalskiej, reprezentantki łódzkiego środowiska językoznawczego, Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego, wypełnienia lukę badawczą.

 

Rozprawa przynosi wartościowe poznawczo i w znacznym stopniu nowatorskie w swej metodzie studium monograficzne ważnego zabytku polskiej literatury psałterzowo-biblijnej. Uczynienie polem obserwacji i oceny stylistycznojęzykowej strony niniejszej parafrazy stanowi niezaprzeczalny wkład autorki w przywrócenie należnej „równowagi” badawczej w dotychczasowych studiach nad spuścizną Nagłowiczanina. Praca ta dostarcza wielu ważnych danych nie tylko na temat języka osobniczego i warsztatu konkretnego twórcy, ale też rzuca wiele nowego światła na dzieje polszczyzny renesansowej oraz proces kształtowania się jej stylowej domeny biblijnej.

Spis treści

Wstęp

1. Psałterz Dawidow w świetle dotychczasowych badań

2. Cele pracy i założenia metodologiczne

3. Podstawa materiałowa i sposób prezentacji materiału

Wykaz skrótów

Część I. Między konwencją a indywidualizacją języka, czyli cechy stylistycznojęzykowe Rejowego Psałterza jako tekstu biblijnego

I. Leksyka Psałterza Dawidowego w ujęciu statystycznym

na tle leksyki XVI wieku i staropolskich przekładów Psałterza

1. Liczba haseł i liczba wyrazów

2. Wskaźnik bogactwa leksykalnego (k)

3. Przeciętna częstość haseł (F) i grupy frekwencyjne

4. Leksyka o najwyższej frekwencji

5. Leksyka o najniższej frekwencji

6. Charakterystyka autosemantycznych części mowy Psałterza Dawidowego

Rzeczowniki

Czasowniki

Przymiotniki

Przysłówki

7. Wskaźnik rozbieżności (DR)

8. Rozkład leksyki neutralnej, ujemnej i dodatniej w Psałterzu

9. Charakterystyka leksyki dodatniej Psałterza

10. Charakterystyka leksyki ujemnej Psałterza

II. Charakterystyka wybranych połączeń wyrazowych

1. Związki wyrazowe, które weszły do tekstu w niezmienionym kształcie

2. Związki wyrazowe zmodyfikowane

3. Związki wyrazowe imitujące biblijny wzorzec frazeologiczny

Związki wyrazowe o charakterze tautologicznym

Dwuwyrazowe połączenia analityczne typu mieć nadzieję, zastępujące związki wyrazowe o charakterze syntetycznym

Dwuwyrazowe połączenia typu rzecz + przymiotnik

Konstrukcje nominalne z użyciem rzeczownika abstrakcyjnego i konkretnego (concretum pro abstracto) typu droga żywota oraz konstrukcje z udziałem dwóch rzeczowników abstrakcyjnych typu chwała wielmożności

4. Związki wyrazowe o niebiblijnej genezie

Połączenia wyrazowe znane szesnastowiecznej polszczyźnie

Połączenia wyrazowe będące indywidualizmami Reja

III. Składniowe wykładniki konwencji stylistycznej

1. Szyk przydawki względem rzeczownika

Szyk zaimkowej przydawki dzierżawczej

Szyk przydawki przymiotnikowej

2. Szyk orzeczenia

3. Orzecznik rzeczownikowy w mianowniku

4. Obecność biernych konstrukcji czasownikowych

5. Frekwencja konstrukcji imiesłowowych

6. Obecność konstrukcji z imiesłowem opisowym (participium graphicum)

7. Struktury pleonastyczne z imiesłowem współczesnym i czasownikiem nazywającym mówienie

8. Parataksa — hipotaksa. Sposoby łączenia zdań

Część II. Poetyckie wartości Rejowego Psałterza

I. Środki służące rytmizacji psałterzowej prozy

1. Aliteracja

Aliteracja inicjalna

Aliteracja polegająca na powtarzalności głosek w różnych pozycjach sąsiadujących wyrazów

Aliteracja końcowa

Harmonia głoskowa

2. Figury słowno-dźwiękowe

Figura etymologiczna

Poliptoton

3. Paralelizm składniowy

II. Epitet i porównanie jako narzędzia instrumentacji semantycznej Psałterza

1. Epitet

2. Porównanie

Zakończenie

Aneks

Indeks wyrazów autosemantycznych Psałterza Dawidowego

1. Rzeczowniki

2. Czasowniki

3. Przymiotniki

4. Przysłówki

Bibliografia

Summary

 

Od redakcji

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »