Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Mafia 2.0 Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrow...
Mafia 2.0 Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrow... - Wojciech Kurowski

Mafia 2.0 Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrow...

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-585-2
Język: Polski
Data wydania: 24 kwietnia 2015
Liczba stron: 400
Rozmiar pliku: 14,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 52,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Wojciech Kurowski w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Autor przedstawia proces i proceder kreowania wartości w wyniku cyfrowej komercjalizacji działalności przestępczej. Sprawcy takich czynów najczęściej wykorzystują do działań przestępczych legalne podmioty gospodarcze. Odbywa się to pod pozorem legalnej działalności gospodarczej, np. normalnych operacji bankowych, gospodarczych, czy handlowych.

Dr Wojciech Kurowski poszukuje odpowiedzi na fascynujące pytanie: czy nowe modele przestępczego biznesu są powieleniem istniejących modeli biznesowych występujących w legalnej działalności gospodarczej, czy też są one koncepcją oryginalną (organizacje przestępcze to prekursorzy, imitatorzy czy dinozaury wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy i korzystającej z sieci internetowych w skali globalnej)?

Autor twierdzi i dowodzi w książce, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) spowodowały zasadnicze zmiany
w tworzeniu wartości przez grupy przestępcze.
Książka przedstawia mechanizmy przejmowania wartości przez organizacje przestępcze dzięki wykorzystaniu algorytmów informatycznych w warunkach gospodarki cyfrowej.

Spis treści

Wojciech KurowskiWstęp
Rozdział 1
Zorganizowana przedsiębiorczość przestępcza
1.1. Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej
1.1.1. Przewrót kopernikański w przestępczości zorganizowanej
1.1.2. Pojęcie organizacji przestępczej w ujęciu systemowym
1.1.3. Rozmiar i dynamika przestępczości zorganizowanej
1.2. Teorie grawitacji organizacji przestępczej
1.2.1. Teoria produktowa
1.2.2. Teoria organizacyjna
1.2.3. Teoria przedsiębiorcza
1.3. Wartości organizacji przestępczych w systemie wartości ekonomicznych
1.3.1. Kategoria wartości w ekonomii
1.3.2. Zarządzanie przez wartości
1.3.3. Komercjalizacja wartości
Rozdział 2
Wehikuł wartości
2.1. Rzeczywistość równoległa
2.1.1. Emergencja sieci współbieżnych
2.1.2. Model cyfrowego dyrygenta
6 Spis treści
2.1.3. Metoda „dziel i rządź”
2.1.4. Przestępstwo rekurencyjne
2.2. Czas jako wartość
2.2.1. Pułapka śmiertelności
2.2.2. Kod nieśmiertelności
2.2.3. Strategia momentu
2.3. Teoria chaosu
2.3.1. Algorytmy
2.3.2. Doświadczenie a nieciągłość
2.3.3. Ukryty wymiar gospodarki cyfrowej
Rozdział 3
(Nie)legalna rutyna
3.1. Rutyna w biznesie
3.1.1. Powtarzalność w gospodarce cyfrowej
3.1.2. Twórcza destrukcja
3.1.3. Inteligencja a przestępczość zorganizowana
3.2. Korporacyjna Wiosna Ludów
3.2.1. Koszty transakcyjne w gospodarce sieciowej
3.2.2. Gdy sługa staje się panem, czyli o roli twórcy, odbiorcy i pośrednika
3.2.3. Przestępstwo zorganizowane w dobie organizacji projektowych
i procesów outsourcingowych
3.3. Globalna gospodarka usług przestępczych
3.3.1. Organizacje przestępcze a legalne przedsiębiorstwa
3.3.2. Podziemny „błękitny ocean”
3.3.3. Multiversum
3.4. Programowanie przyszłości
3.4.1. Modele biznesowe serwicyzacji a formy popełnienia przestępstwa
3.4.2. Zarządzanie ryzykiem w biznesie przestępczym
3.4.3. Mechanizm kodowania przestępstw
Rozdział 4
Cyfrowa dźwignia wzrostu wartości
4.1. Dopalacze wartości
4.1.1. Ewolucja gospodarki cyfrowej
4.1.2. Ewolucja rewolucji – mechanizm zmiany źródeł wartości
4.1.3. Big Data – komercjalizacja cyfrowego chaosu
4.2. Wartość w koordynowaniu modułów
4.2.1. Transformator wartości
4.2.2. Wartości św. Franciszka w przestępczości niezorganizowanej
4.2.3. Zasada najmniejszego działania
4.3. Wartość w open source – w otwartej przestrzeni organizacyjnej
4.3.1. Demokracja innowacyjności
4.3.2. Systemy rozproszone
4.3.3. Wikivalue – strategia pająka w sieciowym biznesie
Zakończenie
Bibliografia