Strona główna » Księgarnia » Język turecki

Kategorie ebooków

Język turecki - Tadeusz Majda

Język turecki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Dialog
ISBN: 978-83-8002-277-5
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 119
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 12,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tadeusz Majda w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Język turecki, dawniej zwany również osmańskim, należy do grupy oguzyjskiej rodziny języków tureckich. Posługuje się nim ponad 80 milionów ludzi mieszkających w Republice Tureckiej i na emigracji. W ostatnich dziesięcioleciach język turecki zmienił się w stopniu porównywalnym jedynie ze zmianami, jakie zaszły we współczesnym języku hebrajskim. Dzięki systematycznej akcji "oczyszczania" języka z zapożyczeń arabskich i perskich na rzecz słów rdzennie tureckich zmieniło się zasadniczo słownictwo i języka literackiego, i mówionego.

Tadeusz Majda jest turkologiem, profesorem w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada język, literaturę, kulturę i sztukę turecką; zajmuje się także sztuką islamu. Wśród licznych publikacji w jego dorobku naukowym można wymienić "Katalog rękopisów tureckich i perskich ze zbiorów polskich", "Tureckie stroje i sceny rodzajowe: z kolekcji króla Stanisława Augusta: katalog rysunków", "Rozwój języka tureckiego w XVII wieku" oraz współtłumaczenie dzieła Arifa Alego "Daniszmendname. Księga czynów Melika Daniszmenda".

Spis treści

WPROWADZENIE

FONETYKA I FONOLOGIA

Alfabet

Akcent (Vurgu)

NOMINA

Rzeczownik (Isim)

Znaczenie przypadków

Przymiotnik (Sifat)

Zaimek (Zamir)

Liczebnik (Sayi)

Postpozycje

MORFOLOGIA

Słowotwórstwo imion

Substantywizacja części mowy

Czasownik kopula (Fiil)

Czasy proste

Czasy złożone

Przysłówek (Zarf)

Spójnik (Bağlaç)

Wykrzyknik (Nída)

Partykuły i wyrazy modalne (Edat)

Wyrazy dźwiękonaśladowcze – onomatopeje

SKŁADNIA

Zdanie (Cümle)

Zdanie proste (Basit, yalın cümle)

Podmiot (Özne)

Orzeczenie (Yüklem)

Dopełnienie (Nesne)

Rodzaje i budowa zdań

Zdanie rozwinięte

Zdanie o przestawnym szyku (Devrik cümle)

Zdanie pytajne (Soru cümlesi)

Zdanie zaprzeczone (Olumsuz cümle)

Zdanie wykrzyknikowe i rozkazująco-życzące

Zdania równorzędnie złożone

Zdania podrzędnie złożone (Bileşik cümleler)

Zdania względne

Zdania czasowe (Zaman cümleleri)

Zdania dopełnieniowe

Zdania przyczynowe

Zdania celowe

Zdania przyzwalające

Zdania warunkowe

Zdania wtrącone (Ara cümle)

Zdania niepełne i urwane (Cümleden sözük düşmesi)

Równoważniki zdań

Akcent zdaniowy

PRÓBKA TEKSTU LITERACKIEGO

Tłumaczenie

Słownik i komentarz gramatyczny

BIBLIOGRAFIA

Zalecana lektura

Ważniejsze słowniki pomocne przy nauce języka tureckiego i tłumaczeniu tekstów