Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Historia Polski - Jerzy Topolski

Historia Polski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
ISBN: 978-83-7976-270-5
Język: Polski
Data wydania: 22 kwietnia 2015
Liczba stron: 369
Rozmiar pliku: 16,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
27,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Historia Polski Jerzego Topolskiego to doskonale napisane kompendium wiedzy dotyczące dziejów naszego państwa od czasów najdawniejszych po wiek XXI. Jest to pierwsza publikacja, która w tak zwięzły a zarazem wyczerpujący sposób przekazuje czytelnikowi wiedzę o przeszłości naszego kraju, narodu, społeczeństwa i kultury. Napisana przez wybitnego historyka książka przeznaczona jest dla szerokiego spectrum czytelników. Uczniowie i studenci znajdą w niej najważniejsze fakty z dziejów Polski, natomiast pasjonaci historii – przyjemną lekturę.

Spis treści

ROZDZIAŁ I
CO SIĘ DZIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH W CZASACH STAROŻYTNYCH?
Ery, okresy, epoki, kultury. Jak dzieli się dawne dzieje?
Początki historii „ludzkiej”. Starsza epoka kamienia (paleolit)
Renifery opuszczają Polskę. Od starszej do młodszej epoki kamienia. Powstanie rolnictwa na ziemiach polskich (rewolucja neolityczna)
Bliski Wschód nadal przoduje. Epoka brązu na ziemiach polskich
Postęp cywilizacyjny ziem polskich. Pojawienie się żelaza. Rola Celtów. Kontakty z Cesarstwem Rzymskim


ROZDZIAŁ II
WCZESNE ŚREDNIOWIECZE NA ZIEMIACH POLSKICH (OD DRUGIEJ POŁOWY V DO POŁOWY X WIEKU). POWSTANIE PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO
Słowianie zachodni. Więzi społeczne i ustrój polityczny
Gospodarowanie i kultura materialna
Kultura duchowa i artystyczna
Wieki IX i X. Powstanie państwa gnieźnieńskiego. Dynastia Piastów i jej legenda. Początki Polski i narodu polskiego


ROZDZIAŁ III
POLSKA PIASTOWSKA: OD MIESZKA I DO BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO (OKOŁO 950 DO 1138)
Państwo Mieszka I do 973 roku
Przyjęcie chrześcijaństwa. Dalszy etap budowy państwa (973‒992)
Panowanie Bolesława Chrobrego (992‒1025)
Od Mieszka II (1025‒1034) do Bolesława Krzywoustego
Organizacja państwa, gospodarka, społeczeństwo, życie kulturalne i artystyczne


ROZDZIAŁ IV
POLSKA W OKRESIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO (1138‒1320). ROZWÓJ GOSPODARKI, SPOŁECZEŃSTWA I NARODU POLSKIEGO. PROCESY FEUDALIZACJI
Losy testamentu Bolesława Krzywoustego. Od jedynowładztwa, poprzez pryncypat, do zjednoczenia państwa
Sytuacja międzynarodowa Polski. Negatywne skutki rozbicia dzielnicowego. Sprowadzenie Krzyżaków. Straty terytorialne
Zmiany w funkcjonowaniu państwa. Sytuacja i rola Kościoła
Społeczeństwo i gospodarka. Proces feudalizacji. Osadnictwo niemieckie i na prawie niemieckim. Rozwój miast
Życie kulturalne i artystyczne. Przechodzenie od inspiracji romańskich do gotyku


ROZDZIAŁ V
POLSKA POTĘGĄ ŚRODKOWOEUROPEJSKĄ (1320‒1501)
Spuścizna okresu dzielnicowego. Koronacja Władysława Łokietka (1320) i panowanie Kazimierza Wielkiego (1333‒1370). Koniec dynastii Piastów
Rządy andegaweńskie w Polsce (1370‒1386): unia polsko-węgierska. Władysław Jagiełło (1386‒1434): unia polsko-litewska
Panowanie synów Władysława Jagiełły: Władysława, Kazimierza. Jan Olbracht. Początki sejmu. Polska mocarstwem środkowoeuropejskim
Wzrost gospodarczy i rozwój kulturalny Polski w XV wieku


ROZDZIAŁ VI
POCZĄTKI POLSKIEJ ODRĘBNOŚCI W EUROPIE. PAŃSTWO „ZŁOTEGO WIEKU”. POWSTANIE NOWEGO USTROJU GOSPODARCZEGO, ROZWÓJ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ I KULTURY RENESANSOWEJ (1501‒1618)
„Długi” wiek XVI w Polsce. Polska a Europa. Powstanie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej
Wykształcanie się ustroju demokracji szlacheckiej. Procesy unowocześniania i centralizowania państwa
Polityka zagraniczna Polski (1501‒1618). Wojny
Reformacja i kontrreformacja
Przemiany w kulturze i życiu artystycznym


ROZDZIAŁ VII
POLSKA RZĄDZONA PRZEZ MAGNATÓW. OSŁABIENIE POZYCJI POLSKA RZĄDZONA PRZEZ MAGNATÓW. OSŁABIENIE POZYCJI MIĘDZYNARODOWEJ I GOSPODARCZEJ. KULTURA BAROKU (1618‒1733)
Ogólna charakterystyka okresu. Regres gospodarczy
Słabnięcie państwa. Walki wokół jego ustroju
Polska na arenie międzynarodowej. Fatalne skutki panowania Augusta II
Zmiany w świadomości społecznej. Problemy religii i Kościoła. Rozwój kultury barokowej i barokowego życia artystycznego


ROZDZIAŁ VIII
WALKA O REFORMY. ROZBIORY POLSKI I PIERWSZE DĄŻENIA DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
Wybór i panowanie Augusta III Sasa (1733‒1763)
Koniec panowania Augusta III. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla i pierwsze lata jego panowania. Pierwszy rozbiór Polski (1772)
Walka o reformy. Konstytucja 3 maja. Rozwój gospodarczy i kulturalny kraju (1772‒1791)
Przemiany w gospodarce, strukturze społecznej, życiu intelektualnym i artystycznym
Walka o utrzymanie Konstytucji 3 maja. Targowica i drugi rozbiór Polski (1793). Powstanie kościuszkowskie (1794) i trzeci rozbiór Polski (1795)
Nowe nadzieje. Legiony. Księstwo Warszawskie. Czwarty rozbiór Polski (1815)


ROZDZIAŁ IX
POLSKA POD TRZEMA ZABORAMI. WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ I JEJ ODZYSKANIE (1815‒1918)
Nowe warunki życia narodu. Różnice ekonomiczne ziem polskich. Przemiany gospodarcze i społeczne
Życie polityczne. Walka o odzyskanie niepodległości i zaborcze represje
Rozwój kultury i jej rola w kształtowaniu świadomości narodowej
Życie polityczne po powstaniu styczniowym (1863‒1864) a sytuacja międzynarodowa
Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej. Odzyskanie niepodległości (1918)


ROZDZIAŁ X
POLSKA NIEPODLEGŁA MIĘDZY DWIEMA WOJNAMI (1918‒1939)
Kształtowanie się granic odrodzonego państwa. Trudne problemy startu
Życie polityczne i gospodarcze kraju oraz rozwój kultury w latach 1918‒1926. Zamach stanu Piłsudskiego
Polska w dobie rządów sanacji (1926‒1939)
Życie kulturalne odbudowanej Polski
Pogarszanie się sytuacji międzynarodowej Polski. Przygotowywanie agresji przez Niemcy i ZSRR. Plan nowego rozbioru Polski


ROZDZIAŁ XI
POLSKA I POLACY W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ (1939‒1945). WŁĄCZENIE POLSKI DO SOWIECKIEJ STREFY WPŁYWÓW
Napad Niemiec i ZSRR na Polskę
Okupacja i terror hitlerowski. Eksterminacja ludności żydowskiej. Prześladowania ludności polskiej na terenach okupowanych przez ZSRR
Walka narodu polskiego o przetrwanie i wolność. Sprawa polska a losy drugiej wojny światowej
Dalszy wkład Polaków w wojnę z Niemcami. Stalinowska (komunistyczna) alternatywa rozwiązania kwestii polskiej
Wyzwolenie ziem polskich spod okupacji niemieckiej. Powstanie warszawskie. Polska „lubelska”


ROZDZIAŁ XII
POLSKA W STREFIE DOMINACJI ZSRR
Polska w strefie władzy ZSRR. Klęska demokracji i wznoszenie przęseł systemu stalinowskiego (1945‒1947)
Stalinizacja życia w Polsce (1947‒1956). Rozwój gospodarczy i kulturalny. Polski Październik
Niewykorzystanie szansy Polskiego Października. Konflikty i kryzysy (1956‒1980)
Powstanie „Solidarności”. Stan wojenny i rozpad systemu. Nowy etap w historii Polski (1980‒1990)


ROZDZIAŁ XIII
POLSKA U PROGU XXI WIEKU


MAPY

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »