Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych
Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych - Lesław Zieliński

Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3813-9
Język: Polski
Data wydania: marca 2015
Liczba stron: 28
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 42,93 zł
Wybrany format: Ebook  - Lesław Zieliński w formacie PDF


Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych, oznakowanie pojemników opakowań, odpowiedzialność karna pracodawcy (użytkownika) magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych, kwalifikacje obsługi magazynu, sposoby magazynowania, wentylacja budynków magazynowych, ogrzewanie budynków magazynowych, instalacje elektryczne w budynkach magazynowych, ochrona przeciwpożarowa w budynkach magazynowych, pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, szczegóły dotyczące magazynowania, szafy na chemikalia, podstawowe zasady eksploatacji magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych, czynności zabronione na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych, zasady wykonywania prac, czynności na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych, szczególne wymagania podczas magazynowania materiałów niebezpiecznych palnych, postępowanie w przypadku wycieku materiałów niebezpiecznych, prace transportowe, zagrożenia występujące przy magazynowaniu i transporcie, warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych, układ zapisów w karcie charakterystyki, przykładowa instrukcja bhp magazyniera magazynu środków ochrony roślin.

Spis treści

Jakie są wymagania dla opakowań chemicznych materiałów niebezpiecznych
Kiedy osobie składującej czy przechowującej materiały niebezpieczne grozi odpowiedzialność karna
Jakie kwalifikacje są wymagane przy pracach związanych z magazynowaniem chemikaliów
Jakie są podstawowe zasady eksploatacji magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych
W jaki sposób postępować gdy doszło do wycieku materiałów niebezpiecznych
Kto ustala warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych