Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) - Katarzyna Burska

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-517-1
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 403
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
23,94 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

W publikacji pokazano różne sposoby twórczego wykorzystania języka w literaturze, sztuce i edukacji. Młodzi adepci językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, dziennikarstwa i filozofii dzielą się spostrzeżeniami na temat kreacyjnych możliwości tkwiących zarówno w samym języku, jak i jego użytkownikach. Zebrane artykuły dotyczą atrakcyjnych zabiegów słownych i słowno-wizualnych wykorzystywanych we współczesnej komunikacji.

Poruszone zostały zagadnienia kreatywności genologicznej, innowacji w przekładach i oryginalności słownej w rozmaitych odmianach polszczyzny. Analizy licznych przekazów służące systematyzacji i pogłębieniu wiedzy w szerokim obszarze wskazanych problemów uzupełnione są o teoretyczne rozważania nad komunikacją, kreatywnością językową i sposobami jej rozwijania.

Książka adresowana jest nie tylko do humanistów zajmujących się opisem komunikatów językowych, ale też do wszystkich osób, które chciałyby popracować nad własnymi umiejętnościami pisarskimi i rozwijać kompetencje językowe.

Spis treści

Wstęp 7

Kreatywność genologiczna

Ewa Bulisz − Kreatywność genologiczna we współczesnej prasie dla kobiet na przykładzie analizy edytoriali prasowych  11

Bartłomiej Cieśla − Poziomy kreatywności genologicznej  27

Marta Gaweł − Kreatywność językowa w tutorialach internetowych  43

Katarzyna Smejda − Kreatywność genologiczna na przykładzie powieści A. Makowieckiego pt. Ziemia nawrócona 57

Kreatywność na gruncie literatury

Małgorzata Czubińska − Kreatywność językowa tłumacza w przekładzie na język polski hybrydowej dramaturgii Kanady frankofońskiej  69

Anna Karpińska− Nowa mowa w służbie sztuki. Analiza innowacji i językowych eksperymentów na gruncie literatury  83

Anna Mazela − Fotografia w metaforze – środki artystyczne inspirowane obrazem fotograficznym na przykładzie poezji polskiej  93

Anna Piliszewska − Neologizm jako anagogiczna komunikacja z zaświatem w poezji Bolesława Leśmiana  105

Przemysław Ślizak − Kreatywność tłumacza − zbrodnia czy konieczność? Rozważania na kanwie tłumaczenia na język polski tytułu opowiadania Christiany de Caldas Brito Maroggia 119

Beata Kiszka − O sposobach komunikowania (się) w Balladynach i romansach Ignacego Karpowicza  133

Julita Gamoń − Semantyka czerwieni w Pożegnaniu jesieni Stanisława  Ignacego Witkiewicza  145

Teoretyczne rozważania o kreatywności i komunikacji

Monika Mazur-Bubak − „Komunikowanie się” kontra „komunikowanie”. O problemach komunikacji i ich wpływie na kształtowanie się tożsamości jednostki  161

Piotr Sękowski − Perswazja a argumentacja. Czy skuteczność argumentu idzie w parze z logiczną poprawnością?  175

Urszula Szwajda − W stronę pełnego bilingwizmu. Zmieniający się interjęzyk, czyli progres rozwoju językowego przypadku szczegółowego  185

Ewelina Waląg − Polski Język Migowy językiem obcym?  201

Jakub Ochnio − Obraz jako powszechne narzędzie komunikacji – refleksje nad semiologicznym statusem fotografii  209

Kreatywność w socjolektach, grupach etnicznych i narodowych

Emilia Kałuzińska − Media a kreatywność językowa dzieci  223

Sylwia Zasada − Kreatywność czy naśladownictwo w języku dzieci w wieku przedszkolnym?  239

Anna Sus − Co ma wpływ na kreatywność językową uczniów gimnazjum w edukacji polonistycznej?  247

Paulina Mucha − Przejawy kreatywności leksykalnej w wypowiedziach licealistów z Lubelszczyzny  259

Beata Szkałuba − Kreatywność leksykalna w socjolekcie taterników i alpinistów  273

Marika Jelińska − Kreatywność językowa Kaszubów na przykładzie uchwał podejmowanych przez Radę Języka Kaszubskiego  287

Amman Syetyerkhan − Obraz i zróżnicowanie języka mongolskiego na tle polszczyzny i polskości  297

Batkhishg Jugder − O sposobach wyrażania realiów mongolskich w języku polskim  309

Anna Ponikiewska − Kreatywność językowa a dyskredytacja. Na podstawie listów anonimowych przeciwko księżom z lat 60. XX wieku  319

Mateusz Król − Kreatywność w komunikacji queerowej na przykładzie polskiego aktywizmu społecznego  333

Zuzanna Kalicka-Karpowicz − Innowacje i neologizmy słowotwórcze jako problem poprawnościowy w pytaniach do internetowych poradni językowych  345

Sposoby rozwijania kreatywności

Joanna Antczak-Sokołowska − Wpływ terapii dyskursywnej na rozwój kreatywności językowej w komunikacji osób z autyzmem  362

Kamila Mrozek-Kochanek − Atrakcyjna klasyk@, czyli o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka łacińskiego i kultury antycznej  375

 

Małgorzata Lewandowska − Moda, kuchnia i piłka nożna: kreatywność i kultura w nauczaniu języków obcych  389

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »