Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Przebieg zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.
Przebieg zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. - Michał Kuryłek

Przebieg zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3840-5
Język: Polski
Data wydania: marca 2015
Liczba stron: 36
Rozmiar pliku: 313,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Michał Kuryłek w formacie PDF


Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przede wszystkim rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Oprócz tego zgromadzenie podejmuje uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Decyzje podejmowane na zgromadzeniu mają formę uchwał. Warto dobrze przygotować się do tego wydarzenia, ponieważ skutki błędów popełnionych przy odbywaniu zgromadzenia mogą okazać się bardzo dotkliwe dla spółki.

Dzięki e-bookowi dowiesz się:
• Kto ma prawo wstępu na salę obrad?
• Jakie są zasady dotyczące głosowania?
• Kto oprócz wspólnika ma prawo głosu na zgromadzeniu?
• Na czym polega niejednolite prawo głosu?
• Jak prawidłowo sporządzić protokół ze zgromadzenia wspólników?
• Jakie są uprawnienia przewodniczącego zgromadzenia?

Spis treści

Zasady odbywania zgromadzenia wspólników
Przebieg zgromadzenia
Zgoda wspólnika na głosowanie pisemne
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad
Przerwy w zgromadzeniu
Skutki naruszenia zasad odbywania zgromadzenia wspólników
Zgromadzenie wspólników
Zasady głosowania na zgromadzeniu wspólników w jednoosobowej spółce
Niejednolite prawo głosu
Przebieg głosowania na zgromadzeniu