Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
EURO 2012 - Czy ten mecz można wygrać? - Julita Wasilczuk

EURO 2012 - Czy ten mecz można wygrać?

Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978-83-7941-199-3
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 152
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
45,00 zł
Nasza cena:
19,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka autorstwa J.E. Wasilczuk i K. Zawadzkiego jest pierwszą krajową pozycją kompleksowo podejmującą problematykę organizacji wielkoformatowych imprez sportowych. Niewątpliwie zachętą do podjęcia tego zagadnienia stał się fakt współorganizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Autorzy podejmują się niełatwego zadania - odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens ekonomiczny organizacji tak kosztownych przedsięwzięć? W literaturze światowej co rusz pojawiają się informacje dotyczące wpływu poszczególnych wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę państwa/miasta przyjmującego. Podjęte w książce rozważania teoretyczne dotyczące zarówno dziedzictwa, jak i finansowania imprez wielkoformatowych zostały zilustrowane przykładami odbywających się w ostatnim czasie czterech imprez: Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Omówiono ostatnie dwa cykle każdej z nich. Ze względu na szereg podobieństw pomiędzy Portugalią a Polską, szczególny nacisk położono na Mistrzostwa Europy w Portugalii w 2004 roku.

Książka może być użyteczna zarówno przy prowadzeniu badań naukowych nad dziedzictwem i finansowaniem imprez wielkoformatowych, jak i dla studentów pragnących zgłębić tajniki styku gospodarki ze sportem. Intencją autorów było także, aby z opracowania mogły korzystać osoby niezaznajomione z ekonomicznymi pojęciami, w których kręgu zainteresowań leżą wydarzenia sportowe o globalnym zasięgu.

Spis treści

Rozgrzewka
Wprowadzenie

Pierwszy gwizdek
Rozdział 1
Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę - aspekty teoretyczne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Definiowanie pojęć związanych z wpływem wydarzenia na gospodarkę
1.2.1. Krótko- i długookresowe efekty
1.2.2. Oddziaływanie dużych imprez sportowych na gospodarkę
1.3. Najważniejsze efekty długookresowe - dziedzictwo
1.3.1. Kostka dziedzictwa
1.3.2. Efekty pozytywne
1.3.3. Efekty negatywne
1.4. Wnioski

Do przerwy 1:1
Rozdział 2
Finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych
2.1. Publiczne i prywatne źródła finansowania imprez sportowych
2.2. Źródła finansowania wielkoformatowych imprez sportowych w fazie przygotowawczej
2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne
2.3.1. Charakterystyka modelu finansowania opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem organizacji imprez sportowych
2.3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i możliwość jego wykorzystania w finansowaniu Euro 2012
2.4. Przychody z tytułu organizacji wielkoformatowych imprez sportowych
2.4.1. Przychody z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych
2.4.2. Sponsoring
2.4.3. Wpływy ze sprzedaży biletów
2.4.4. Unikatowe formy generowania przychodów
2.5. Sposoby finansowania obiektów sportowych po zakończeniu imprezy sportowej

Zmiana stron
Rozdział 3
Jak mierzyć efekt długookresowy wielkoformatowych wydarzeń sportowych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Ex ante: Metoda benchmarkingu
3.3. Ex ante: modelowanie
3.4. Ex post: metoda od ogółu do szczegółu
3.5. Ex post: metoda od szczegółu do ogółu
3.6. Problemy badania ex post
3.7. Najczęściej popełniane błędy przy pomiarze długookresowego efektu
3.7.1. Bledy przy szacowaniu wpływu imprez
3.7.2. Problem z prawidłowym określeniem mnożnika
3.7.3. Trudności w określeniu stanu gospodarki
3.7.4. Niepewność dotycząca późniejszych losów infrastruktury
3.7.5. Błędy przy zbieraniu i kwalifikowaniu danych do analizy
3.7.6. Oszacowanie efektu wypierania
3.7.7. Ostrożna interpretacja miar zatrudnienia
3.7.8. Uleganie politycznym naciskom
3.8. Wnioski: akcent na badania ex post

Remis - brak rozstrzygnięć
Rozdział 4
Dotychczasowe doświadczenia gospodarzy wielkoformatowych imprez sportowych
4.1. Współczesne tendencje w zakresie wyboru gospodarzy wielkoformatowych imprez sportowych
4.2. Wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na państwa/miasta przyjmujące - wybrane przykłady z ostatnich lat
4.2.1. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
4.2.2. Letnie Igrzyska Olimpijskie
4.2.3. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
4.2.4. Zimowe Igrzyska Olimpijskie
4.3. Wnioski

Dogrywka
Rozdział 5
Potencjalny wpływ Euro 2012 na przykładzie Trójmiasta
5.1. Wprowadzenie
5.2. Poziom mikro
5.3. Podstawy teoretyczne analizy poziomu mezo: konkurencyjność regionów
5.4. Wielkoformatowa impreza sportowa a konkurencyjność regionu - przypadek Gdańska
5.4.1. Czynniki konkurencyjności zmieniane przez imprezę
5.4.2. Infrastruktura
5.4.3. Wiedza
5.4.4. Emocje
5.4.5. Sieci
5.4.6. Kultura
5.5. Wyniki symulacji dotyczące wpływu Euro 2012 na region i gospodarkę Polski z uwzględnieniem woj. pomorskiego
5.5.1. Podstawowe założenia do symulacji
5.5.2. Efekty gospodarcze związane z organizacją Euro 2012
5.5.3. Efekt pomorski
5.6. Wnioski

Rzuty karne
Zakończenie
Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »