Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce
Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce - Artur Borcuch

Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978-83-7941-200-6
Język: Polski
Data wydania: 2010
Liczba stron: 122
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 52,00 zł
Nasza cena: 19,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Artur Borcuch w formacie PDF


Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psy­chicznej, kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką wymagają przemyślenia, o czym świadczą toczące się dyskusje o prawnym ujęciu usług związanych z ICT, zaczynając od elektronicznych, przez informatyczne, teleinformatyczne, kończąc na typowo inter­netowych. Pojawiają się nowe mechanizmy, których ekonomiści nie potrafią jednoznacznie zaliczyć do dóbr lub usług. 

Niniejsza książka jest napisana niezwykle wnikliwie, bardzo konkretnie i ciekawie pod względem merytorycznym, pojęciowym oraz wizualnym. Spektrum poruszanych zagadnień jest szerokie, a przy tym zaznacza się syntetyzujące podejście.

Opracowanie łączy socjologię, ekonomię oraz inne nauki społeczne i odwołuje się do licznych teorii. Reprezentuje podejście instytucjonalne, które współ­cześnie cechuje ekonomiczną analizę prawa (Law&Economics). Interesujące i cenne jest przedstawienie rozwoju technologii na tle historycznym, jak też uwagi dotyczące wykluczenia cyfrowego i możliwości globalnego upowszechnienia Internetu. Autor proponuje także analizę kwestii związanych z wirtualnym pieniądzem i systemami płatniczymi. 
Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział
Wpływ technologii na gospodarkę
1.1. Od epoki rolniczej do epoki opartej na technologii
1.2. Procesy ekonomiczne - między ekonomią tradycyjną a ekonomią Internetu
1.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się

Rozdział
Rozwój technologiczny i jego wpływ na społeczeństwo
2.1. Procesy społeczne - wpływ technologii na społeczeństwo
2.2. Aspekty technologiczne - stan obecny i kierunki rozwoju

Rozdział
Wpływ technologii na codzienne życie
3.1. Inteligentne domy
3.2. Społeczeństwo Internetu - bieżące problemy i wyzwania dla przyszłości
3.3. Wykluczenie cyfrowe

Zakończenie
Bibliografia