Strona główna » Księgarnia » eBooki » Edukacja » Język polski » Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura
Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura - Adam Mazurkiewicz

Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-375-1
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 516
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 46,20 zł
Nasza cena: 27,72 zł
Wybrany format: Ebook  - Adam Mazurkiewicz w formacie PDF Pozostałe formaty:


Kultura współczesna coraz ściślej jest stymulowana przez rozwój nowych mediów i technologii cyfrowych. W książce skoncentrowano się głównie na obiegu popularnym, ponieważ w nim odzwierciedlane są postulaty zwolenników cyberkultury, a także dlatego, że obieg popularny współcześnie najżywiej reaguje na przemiany społeczne, dostosowując do oczekiwań odbiorców proponowane teksty kultury. W tym sensie kultura popularna może stanowić odzwierciedlenie społecznej świadomości, znamiennej dla epoki, w której powstała. W obiegu tym również – niekiedy (jakkolwiek nie zawsze intencjonalnie) niby w krzywym zwierciadle – odbijają się artystyczne eksperymenty i dyskusje na ważkie społecznie tematy. Określenia „cyberpunk” i „cyberpunkowy” przekroczyły granice zarezerwowane dla zjawiska literackiego i pojawiły się w refleksji cywilizacyjnej. Świadczą o tym sposoby odczytań tekstów kultury w kontekstach nauk społecznych i filozoficznych. Co więcej, cyberpunk – utożsamiany ze specyficznym paradygmatem kulturowym – stał się obiektem zainteresowania awangardy artystycznej oraz poezji.

Znamienne dla tej literatury jest intencjonalne wzorowanie ukształtowania zdań na mowie potocznej.

Jest to obszerna praca poświęcona zjawisku fantastyki cyberpunkowej. Autor, badając różne media współczesnej pop kultury, ukazuje „wspólnotę wyobraźni” twórców z różnych obiegów, kręgów językowych i kulturowych oraz przybliża, w jaki sposób kultura popularna zaciera ich granice.