Strona główna » Księgarnia » Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznyc...

Kategorie ebooków

Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznyc... - Piotr Trębicki

Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznyc...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3698-2
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 44
Rozmiar pliku: 677,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 39,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Trębicki w formacie PDF


Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych jest próbą zbudowania własnej, niezależnej oceny dokonanej modyfikacji przepisów. Próba spojrzenia przez wieloletnich praktyków, którzy na zapewnienia publiczne patrzą zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Przedstawiamy Czytelnikom informacje, co w zamówieniach publicznych pod rządami nowelizacji będzie działało lepiej, a co gorzej. Wskazujemy także, jakich rozwiązań w nowelizacji w sposób oczywisty zabrakło.
Każdy zmieniony artykuł pokazany jest w stanie sprzed i po nowelizacji. Pokazane są także różnice, w zmianie prowadzenia postępowania.

Spis treści

Usługi niepriorytetowe, czyli nowy art 5a

Tajemnica przedsiębiorstwa, czyli nowy art 8 ust 3 ustawy Pzp

Kolejna przesłanka wykluczenia wykonawcy, czyli art 24 ust 2a ustawy Pzp

Udostępnienie zasobów, czyli zmieniony art 26 ust 2b oraz dodanie art 26 ust 2e ustawy Pzp

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, czyli nowy art 29 ust 4 pkt 4 oraz art 36 ust 2 pkt 9 lit d ustawy Pzp

Wzory umów, czyli nowy art 36c ustawy Pzp

Zatrzymanie wadium po nowemu, czyli zmieniony art 46 ust 4a ustawy Pzp

Nowe zasady dla wolnej ręki, czyli nowy art 67 ust 4 ustawy Pzp

Rażąco niska cena, czyli nowe art 90 ust 1 i ust 2 oraz 190 ust 1a i 198ea ustawy Pzp

Kryteria oceny ofert, czyli zmieniony art 91 ust 2 oraz dodanie art 91 ust 2a ustawy Pzp

Klauzule przewidujące możliwość zmiany umowy, czyli nowy art 142 ust 5 ustawy Pzp

Nowe obowiązki Prezesa UZP, czyli art 154 pkt 10, pkt 16 oraz pkt 17a ustawy Pzp

Możliwość negocjacji w sprawie wynagrodzenia, czyli art 4 po nowelizacji