Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowan...
Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowan... - Tomasz W. Grausz

Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowan...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3766-8
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 26
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 42,93 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz W. Grausz w formacie PDF


Promieniowanie optyczne wytwarzane jest zarówno w sposób naturalny jako składnik promieniowania słonecznego, jak i sztuczny w ramach działalności człowieka, na przykład w różnych procesach technologicznych w przemyśle, medycynie czy pracach badawczych, ale też w czasie spawania lub podczas gorących procesów technologicznych w hutnictwie. Stanowi czynnik szkodliwy w środowisku pracy – jego nadmiar może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Jak zatem chronić pracowników?

Spis treści

Promieniowanie optyczne
Promieniowanie ultrafioletowe – UVC
Promieniowanie widzialne
Promieniowanie podczerwone
Podział promieniowania optycznego z uwagi na rodzaj źródła
Korzystne skutki promieniowania optycznego na organizm człowieka
Wartości MDE przy promieniowaniu nielaserowym
Promieniowanie laserowe
Zagrożenia dla oczu
Zagrożenia dla skóry
Zagrożenia promieniowaniem laserowym dla konkretnej klasy urządzenia
Wartości MDE dla promieniowania laserowego
Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na promieniowanie optyczne
Identyfikacja zagrożeń
Promieniowanie optyczne niestanowiące zagrożenia
Badania poziomu narażenia na promieniowanie optyczne
Specyfika warunków pracy
Szacowanie ryzyka zawodowego zgodnie z Polską Normą PN-N-18002:2011
Działania prewencyjno-profilaktyczne
Program działań organizacyjno-technicznych