Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa
Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa - Tomasz W. Grausz

Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3765-1
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 25
Rozmiar pliku: 961,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,08 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz W. Grausz w formacie PDF


Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Najczęściej stosowaną metodą szacowania ryzyka jest metoda matrycy ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Częstotliwość jej stosowania wynika z łatwości. Innymi stosowanymi metodami są RISK-SCORE, PHA (Preliminary Hazard Analysis). Jednak bez względu na stosowaną metodę celem oceny ryzyka zawodowego jest: zidentyfikowanie występujących na stanowisku pracy zagrożeń, oszacowanie ryzyka wypadkowego związanego z tymi zagrożeniami oraz wielkości potencjalnych szkód, wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego, podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego – zmiana w wyposażeniu i organizacji stanowiska pracy, zmiana technologii.

Spis treści

Charakterystyka stanowiska pracy
Opis stanowiska pracy
Organizacja pracy
Zagrożenia na stanowisku osoby sprzątającej
Zagrożenia fizyczne na stanowisku osoby sprzątającej
Zagrożenia chemiczne na stanowisku osoby sprzątającej
Czynniki biologiczne na stanowisku osoby sprzątającej
Szacowanie ryzyka zawodowego
Szacowanie ryzyka dla czynników chemicznych
Szacowanie ryzyka zawodowego dla czynników biologicznych
Działania ograniczające ryzyko zawodowe i propozycje działań profilaktycznych
Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym