Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Podatkowe » VAT 2015 z omówieniem zmian przez ekspertów EY
VAT 2015 z omówieniem zmian przez ekspertów EY - Opracowanie zbiorowe

VAT 2015 z omówieniem zmian przez ekspertów EY

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3577-0
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 220
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 130,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie MOBI Pozostałe formaty:


W tej publikacji eksperci z firmy doradczej EY omawiają zmiany w ustawie o VAT, jakie weszły w życie 1 stycznia 2015 roku. Dodatkowo omówione zostały kolejne zmiany w przepisach, które mają wejść w życie w trakcie 2015 roku. Publikacja zawiera ujednoliconą wersję ustawy o VAT (stan prawny na 1 stycznia 2015 roku) oraz wszystkie najważniejsze akty wykonawcze do niej wydane (stan prawny na 1 stycznia 2015 roku).

Spis treści

1. Komentarze ekspertów
2. Ujednolicona ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia... 2014 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym.
12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.