Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Budżetowanie w Excelu
Budżetowanie w Excelu - Malina Cierzniewska-Skweres

Budżetowanie w Excelu

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3728-6
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 88
Rozmiar pliku: 5,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Malina Cierzniewska-Skweres w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Zarządzanie procesem budżetowania wymaga sprawnego korzystania z narzędzi Excela, co ma duże znaczenie szczególnie podczas tworzenia planów budżetowych, zestawiania wartości planowanych z danymi rzeczywistymi, tworzenia raportów odchyleń. Właśnie na tych trzech zagadnieniach koncentruje się niniejsza publikacja, pokazująca, jak przeprowadzić proces budżetowania w Excelu. Książka prezentuje także, jak przygotować wizualizację realizacji budżetu, np. licznik przedstawiający procentowe wykonanie planu oraz wykres informujący o różnicy między wartościami planowanymi a realizacją. Jeden rzut oka na ten wykres pozwoli zorientować się, jaki jest wynik sprzedaży w odniesieniu do budżetu.

Spis treści

1. Tworzenie planów budżetowych – tabela do planowania

1.1. Dane źródłowe

1.2. Tabela przestawna jako źródło do tabeli do planowania

1.3. Tabela do planowania

1.4. Tabela do planowania – formuły

1.6. Tabela do planowania – formatowanie warunkowe

 

2. Analizy pomagające w planowaniu

2.1. Analiza wybranego produktu dla klienta

2.2. Tworzenie raportu

2.3. Zaznaczanie prognozowanej ilości produktu do klienta

2.4. Kontrola realizacji założonego wzrostu sprzedaży

2.5. Udział produktów w sprzedaży regionu

 

3. Przygotowanie danych do importu do bazy danych

3.1. Tworzenie tabeli

 

4.  Ochrona przed niechcianą ingerencją użytkownika

4.1. Wklejanie danych jako połączony obraz

4.2. Ochrona arkusza

4.3. Ukrycie arkuszy i ochrona skoroszytu

 

5. Analiza porównawcza

5.1. Zebranie danych

5.2. Utworzenie tabeli przestawnej

5.3. Utworzenie tabeli do wykresu oraz list wyboru

5.4. Utworzenie wykresu

 

6. Licznik pokazujący realizację budżetu

6.1. Dostosowanie danych do wykresu

6.2. Tworzenie i dostosowanie wykresu

 

7. Wymiana danych między plikami

7.1. Metody przechowywania odwołań do innych plików

7.2. Udziały sieciowe i dyski mapowane

7.3. Poprawne działanie łączy

7.4. Praca z połączonymi plikami na wielu komputerach

7.5. Wykorzystanie ścieżek bezwzględnych

 

8.  Wymiana danych – analiza cząstkowych danych z wielu skoroszytów

8.1. Tworzenie obszaru roboczego

8.2. Korzystanie z obszaru roboczego

8.3. Modyfikacja formuł

 

9.  Wykres skumulowanej sprzedaży w porównaniu z budżetem

9.1. Obliczanie sprzedaży skumulowanej

9.2. Obliczanie budżetu skumulowanego

9.3. Tworzenie i dostosowanie wykresu

 

10. Budżet i realizacja – wykres obrazujący wartości różnic

10.1. Sporządzenie wykresu liniowego

10.2. Dodanie obliczeń pomocniczych

10.3. Dodanie wartości średnich do wykresu

10.4. Wstawienie dodatkowych osi dla nowej serii danych

10.5. Wyświetlenie wartości różnic na wykresie

10.6. Podkreślenie różnic za pomocą dodatkowego znacznika

10.7. Dopracowanie wyglądu prezentacji