Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Podatkowe » Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej
Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej - Krystyna Dąbrowska

Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3431-5
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 18
Rozmiar pliku: 912,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 18,33 zł
Wybrany format: Ebook  - Krystyna Dąbrowska w formacie PDF


Organizacje pozarządowe nie powinny rezygnować z ujmowania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zdarzeń istotnych dla oceny ich sytuacji finansowej i majątkowej. Powinny zatem tworzyć rezerwy na przyszłe zobowiązania, zgodnie z zasadą ostrożności. Sposób ich tworzenia powinien ponadto wynikać z przyjętych przez organizację zasad rachunkowości, które należy stosować w sposób ciągły. Utworzenie rezerwy jest uzasadnione tylko wówczas, gdy występuje prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się  z ciążącego na niej obowiązku zapłaty  zobowiązania w przyszłości, a koszty te są na tyle znaczące dla organizacji, że ich pominięcie spowoduje istotne zniekształcenie wyniku finansowego.

Spis treści

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na koszty – bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Ujęcie w księgach rachunkowych
Prezentacja rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym
Rezerwy a koszty