Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Podatkowe » Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych w NGO
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych w NGO - Katarzyna Trzpioła

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych w NGO

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3429-2
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 34
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,48 zł
Wybrany format: Ebook  - Katarzyna Trzpioła w formacie PDF


Dotychczas zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nienależących do jednostek sektora finansów publicznych regulowały: ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z rozporządzeniem ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak po nowelizacji dostosowującej ustawę o rachunkowości do przepisów unijnych zmieniono przepisy ustawy o rachunkowości oraz uchylono rozporządzenie. Tym samym jednostki non profit muszą poznać nowe zasady przygotowywania sprawozdań, które będą już obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Spis treści

Zasady wyceny aktywów i pasywów
Bilans jednostki non profit
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa i pozostałe elementy sprawozdania finansowego
Publikacja i ogłaszanie sprawozdania jednostki mikro