Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim. Wydanie 1
Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim. Wydanie 1 - Joanna Buchalska

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-264-8805-4
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2015
Liczba stron: 269
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 99,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Joanna Buchalska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Joanna Buchalska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; asystent sędziego w Sądzie Najwyższym; autorka i współautorka publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, m.in. monografii Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Warszawa 2013).

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego.

W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniu ochrony nazwiska w prawie własności intelektualnej i przedstawiono w nim przykłady zarejestrowanych znaków towarowych zawierających nazwiska. Rozważania zostały zakończone omówieniem problematyki komercjalizacji nazwiska. Uwzględniono również bogaty dorobek judykatury polskiej i unijnej.

Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego.

Zainteresuje przedsiębiorców, a także ekonomistów i specjalistów marketingu mających do czynienia w swojej działalności zawodowej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony, wyceny i naruszeń nazwiska oraz prawa do nazwiska.