Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Teksty Ustaw » Zbiór karny PLUS 2015. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Ko...
Zbiór karny PLUS 2015. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Ko... - Opracowanie zbiorowe

Zbiór karny PLUS 2015. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Ko...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-264-8795-8
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 887
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:

K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.

K.K. – wprowadzono zmiany wynikające z obszernej nowelizacji z 27 września 2013 r.

K.P.K. – bardzo istotne zmiany wynikają m.in. z nowelizacji z 28 listopada 2014 r. i dotyczą w szczególności wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony oraz wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony; uwzględniono obszerną nowelizację z 27 września 2013 r. przygotowaną przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karną.

K.K.W. – uwzględniono zmiany wprowadzone przez nową ustawę z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, uzupełniające m.in. istniejący system zawiadamiania po krzywdzonego o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o decyzjach modyfikujących stosowanie tymczasowego aresztowania.

K.K.S. – uwzględniono zmiany wprowadzone przez ustawy: z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw oraz z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

K.W. – uwzględniono zmiany dokonane ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

K.P.W. – wprowadzono zmiany mające na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w związku z tym kosztów, przez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku; uwzględniono również obszerną nowelizację z 27 września 2013 r. oraz nową ustawę z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru.

Zmiany, które weszły w życie między 2 września 2014 r. a 2 lutego 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 2 lutego 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszą czcionką.