Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Wynagrodzenia 2015. 25 list płac z komentarzem, wyjaśnienia ekspert... - Izabela Nowacka

Wynagrodzenia 2015. 25 list płac z komentarzem, wyjaśnienia ekspert...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3494-0
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2015
Liczba stron: 228
Rozmiar pliku: 961,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
57,11 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF
Efekt końcowy listy płac dla pracownika to obliczenie jego wynagrodzenia do wypłaty za dany miesiąc. Zanim jednak pracodawca przeleje pensję na konto pracownika, dokonuje przynajmniej kilkunastu działań matematycznych, które muszą być zgodne z przepisami składkowymi i podatkowymi. I te działania pokazane są w sposób czytelny i przejrzysty.
Korekta naliczeń na błędnie sporządzonej liście płac zawsze jest czasochłonna, a niekiedy może okazać się bardzo trudna. Autorzy pokazują więc, jak można ustrzec się przed koniecznością dokonywania korekt, a jeśli te okażą się konieczne, Czytelnicy znajdą fachową pomoc z wieloma praktycznymi przykładami.

Spis treści

Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce

Wstęp

Budowa listy płac

Kwota do wypłaty

Rozdział 1. Wzorcowa lista płac

Obowiązkowe dane na każdej stronie

Sposób sporządzenia listy płac

Rozdział 2. Listy płac

1. Zaliczka na podatek pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości

Definicja przychodu

Prawidłowe wskazanie momentu uzyskania przychodu do celów pobrania zaliczki

Składki ZUS

Koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Odliczenie składki zdrowotnej

2. Rozliczenie wynagrodzenia przy składce zdrowotnej wyższej od zaliczki na podatek

3. Choroba pracownika płatna wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem

Wynagrodzenie chorobowe

Zasiłek chorobowy

Podstawa wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

4. Urlop wypoczynkowy dla pracownika wynagradzanego w sposób mieszany

5. Wyrównanie do stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego

6. Wynagrodzenie pracownika za miesiąc z urlopem okolicznościowym

Inne płatne zwolnienia od pracy

Obliczenie wynagrodzenia

7. Wynagrodzenie pracownika młodocianego, który chorował i opuścił praktyki

Ograniczenie liczby godzin pracy

Wynagrodzenie chorobowe

8. Choroba na początku zatrudnienia a wcześniejszy staż ubezpieczeniowy

Okres wyczekiwania

Problem z wyliczeniem należności

9. Wynagrodzenie za miesiąc z dyżurem pełnionym w miejscu pracy

Stawka osobistego zaszeregowania

Wynagrodzenie procentowe

10. Urlop wychowawczy i zwolnienie lekarskie w jednym miesiącu

11. Przychód zagraniczny a zarobek otrzymany w Polsce

Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń

Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy

12. Dochód u pracownika otrzymującego dofinansowanie do wypoczynku dziecka

13. Składki i zaliczka na podatek w miesiącu przekroczenia limitu 30-krotności

14. Oskładkowanie i opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczenia

Analiza sytuacji pracownika

15. Wynagrodzenie z etatu i umowy zlecenia dla pracownika będącego zleceniobiorcą

16. Ochrona pensji przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Granice potrąceń

Kwoty wolne od potrąceń

Świadczenia wyłączone spod egzekucji

Potrącenia dobrowolne

Potrącenia u pracownika

17. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Dodatek za nadgodziny

Normalne wynagrodzenie za pracę

Termin wypłaty dodatkowej płacy

Dodatek przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Wyliczenia u pracownika

18. Wynagrodzenie pracownika a przestój i świadczenia urlopowe

Przestój

Rozliczenie pracownika

19. Nadpłata w miesiącu zachorowania po pobraniu pełnego wynagrodzenia

20. Potrącenia przymusowe z zasiłku chorobowego pracownika

Potrącenie z zasiłku

Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego

21. Ekwiwalent za urlop i nagroda jubileuszowa w ostatnim miesiącu pracy

Ekwiwalent urlopowy

Nagroda jubileuszowa

22. Odprawa emerytalna i ekonomiczna z tytułu zwolnienia

23. Rozliczenie pracownika wykonującego dla pracodawcy prace twórcze

24. Karty przedpłacone i kupony kulturalne a przychód u pracownika

25. Odsetki za zwłokę w wypłacie świadczeń ze stosunku pracy

Rozdział 3. Zaokrąglenia przy wypłacie wynagrodzeń

Najważniejsza zasada zaokrągleń

Zobowiązania podatkowe

Zaokrąglenia składek i podatku

Błędy zaokrągleń przy transmisji danych do programu Płatnik

Księgowanie nierozliczonych kwot wynikających z zaokrągleń

Wypłata zaokrąglonego wynagrodzenia

Obliczenia bez zaokrągleń

Rozdział 4. Korygowanie i wyrównywanie wynagrodzeń

Konsekwencje ustalenia wysokości wynagrodzenia w kwocie netto

Termin wypłaty składników zmiennych, nadpłaty składek

Pytania i odpowiedzi

Kiedy rozliczyć niedopłatę w składkach ZUS spowodowana przedwczesnym zaprzestaniem ich naliczania

Jak liczyć potrącenie komornicze z odprawy emerytalnej i ekwiwalentu urlopowego

Jak liczyć kwotę do wypłaty przy zbiegu potrąceń z wynagrodzenia

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy nie wypłacono premii rocznej

Jak rozliczyć nadpłaconą kwotę zasiłku rodzicielskiego

Czy przy każdej korekcie dokumentacji ZUS składa się raporty korygujące

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

Zatajanie prawdziwych danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych – definicja

Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych

Ograniczenie dostępu do danych pracowników

Forma upoważnienia do przetwarzania danych

Informacja o wynagrodzeniu a tajemnica służbowa

Odpowiedzialność za ujawnienie wysokości pensji pracownika

Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych

Odpowiedzialność cywilna

Konsekwencje ujawnienia zarobków pracowniczych

Ujawnienie swoich zarobków przez pracownika

Rozdział 6. Odpowiedzialność specjalisty ds. kadr i płac

Skutki naruszenia obowiązków

Obniżenie wysokości premii regulaminowej

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie umowy o pracę

Natychmiastowe zwolnienie z winy pracownika

Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność wykroczeniowa specjalisty ds. płac i kadr

Grzywna za wymienione wykroczenia

Odpowiedzialność karna

Pełnomocnictwo dla specjalisty ds. płac i kadr

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »