Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Kodeks karny 2015. Stan prawny na dzień 9 lutego 2015 roku
Kodeks karny 2015. Stan prawny na dzień 9 lutego 2015 roku - Ewelina Koniuszek

Kodeks karny 2015. Stan prawny na dzień 9 lutego 2015 roku

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-518-1
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 204
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 6,90 zł
Nasza cena: 3,33 zł
Wybrany format: Ebook  - Ewelina Koniuszek w formacie PDF


Najnowszy kodeks – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 9 lutego 2015 r., uwzględnia również zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Rozdział IV Kary

Rozdział V Środki karne

Rozdział VI Zasady wymiaru kary i środków karnych

Rozdział VII Powrót do przestępstwa

Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Rozdział IX Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych

Rozdział X Środki zabezpieczające

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XII Zatarcie skazania

Rozdział XIII Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział XV Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział XVIII Przestępstwa przeciwko obronności

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku

Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności

Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu

Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Rozdział XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy

Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym

Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Indeks rzeczowy