Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Kodeks postępowania administracyjnego 2015. Stan prawny na dzień 1 m...
Kodeks postępowania administracyjnego 2015. Stan prawny na dzień 1 m... - Ewelina Koniuszek

Kodeks postępowania administracyjnego 2015. Stan prawny na dzień 1 m...

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-517-4
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 118
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 4,90 zł
Nasza cena: 3,33 zł
Wybrany format: Ebook  - Ewelina Koniuszek w formacie PDF


Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.

Spis treści

Dział I Przepisy ogólne

Rozdział 1 Zakres obowiązywania

Rozdział 2 Zasady ogólne

Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne

Rozdział 4 Właściwość organów

Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu

Rozdział 6 Strona

Rozdział 7 Załatwianie spraw

Rozdział 8 Doręczenia

Rozdział 9 Wezwania

Rozdział 10 Terminy

Dział II Postępowanie

Rozdział 1 Wszczęcie postępowania

Rozdział 2 Metryki, protokoły i adnotacje

Rozdział 3 Udostępnianie akt

Rozdział 4 Dowody

Rozdział 5 Rozprawa

Rozdział 6 Zawieszenie postępowania

Rozdział 7 Decyzje

Rozdział 8 Ugoda

Rozdział 9 Postanowienia

Rozdział 10 Odwołania

Rozdział 11 Zażalenia

Rozdział 12 Wznowienie postępowania

Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

Dział III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

Dział IV Udział prokuratora

Dział V (uchylony)

Dział VI (uchylony)

Dział VII Wydawanie zaświadczeń

Dział VIII Skargi i wnioski

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Skargi

Rozdział 3 Wnioski

Rozdział 4 Udział prasy i organizacji społecznych

Rozdział 5 Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 6 Nadzór i kontrola

Dział IX Opłaty i koszty postępowania

Dział X Przepisy końcowe

Indeks rzeczowy