Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Rodzinne » Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015. Stan prawny na dzień 28 lutego 20...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015. Stan prawny na dzień 28 lutego 20... - Ewelina Koniuszek

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015. Stan prawny na dzień 28 lutego 20...

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-516-7
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 112
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 4,90 zł
Nasza cena: 3,33 zł
Wybrany format: Ebook  - Ewelina Koniuszek w formacie PDF


Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 28 lutego 2015 r.) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.

Spis treści

Tytuł I Małżeństwo

Dział I Zawarcie małżeństwa

Dział II Prawa i obowiązki małżonków

Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe

Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy

Rozdział II Umowne ustroje majątkowe

Oddział 1 Przepisy ogólne

Oddział 2 Wspólność majątkowa

Oddział 3 Rozdzielność majątkowa

Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy

Dział IV Ustanie małżeństwa

Dział V Separacja

Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Dział I Przepisy ogólne

Dział IA Rodzice i dzieci

Rozdział I Pochodzenie dziecka

Oddział 1 Macierzyństwo

Oddział 2 Ojcostwo

Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi

Oddział 1 Przepisy ogólne

Oddział 2 Władza rodzicielska

Oddział 2a Piecza zastępcza

Oddział 3 Kontakty z dzieckiem

Dział II Przysposobienie

Dział III Obowiązek alimentacyjny

Tytuł III Opieka i kuratela

Dział I Opieka nad małoletnim

Rozdział I Ustanowienie opieki

Rozdział II Sprawowanie opieki

Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki

Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki

Dział II Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Dział III Kuratela

Indeks rzeczowy