Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla...
Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla... - Małgorzata Janicz

Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-264-8056-0
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 189
Rozmiar pliku: 995,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Małgorzata Janicz w formacie PDF Pozostałe formaty:


W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień prawa Unii Europejskiej pod kątem krajowego prawa karnego oraz zawarto najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tej dziedziny prawa wraz z komentarzem.

Autorki przedstawiają m.in.:

– unijne instrumenty prawne i ich oddziaływanie na krajowe prawo karne,

– przykłady spraw unijnych z zakresu zasad ogólnych, rozporządzeń i dyrektyw,

– procedurę dotyczącą pytań prejudycjalnych,

– zasady wykładni przepisów krajowych w świetle prawa Unii Europejskiej.

W związku z tym, że od dnia 1 grudnia 2014 r. polscy sędziowie orzekający w sprawach karnych uzyskują uprawnienie do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału w zakresie instrumentów dawnego III filaru, książka w szczególności adresowana jest do tej grupy praktyków prawa. Zainteresuje również prokuratorów, profesjonalnych pełnomocników i obrońców. Będzie także interesującym uzupełnieniem wykładu prawa karnego procesowego dla aplikantów.

Małgorzata Janicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Monika Skinder-Pik – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w latach 2007–2013 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; ekspert Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).