Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znak...
Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znak... - Marta Lampart

Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znak...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-264-8031-7
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 72
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Marta Lampart w formacie PDF Pozostałe formaty:


Prezentowany komentarz stanowi omówienie najważniejszych aspektów związanych z interpretacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. W publikacji przedstawiono w sposób jasny i wyczerpujący budzące trudności w praktyce zagadnienia odnoszące się do elementów zgłoszenia znaku towarowego oraz postępowania dotyczącego rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego, z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych do treści rozporządzenia w 2014 r.

Adresatami publikacji są radcy prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, sędziowie oraz aplikanci tych zawodów.

Marta Lampart – radca prawny, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej.