Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Handlowe » Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków ma...
Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków ma... - Robert Słabuszewski

Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków ma...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-264-8008-9
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 337
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Robert Słabuszewski w formacie PDF Pozostałe formaty:


Książka stanowi obszerne monograficzne opracowanie tematyki przynależności praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków. Odpowiada na pytanie, do jakiej masy majątkowej małżeńskiej należy zaliczyć prawa majątkowe wynikające z uczestnictwa w spółce jawnej. W publikacji objaśniono charakter prawny udziału spółkowego, zawarto przegląd wszystkich przedstawionych dotąd w literaturze i orzecznictwie koncepcji przynależności praw spółkowych oraz – co istotne dla praktyki – wskazano wpływ różnych czynników na przynależność praw spółkowych do majątków małżonków. Zawarte w opracowaniu rozważania będą miały, co do zasady, zastosowanie do pozostałych handlowych spółek osobowych: partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Praktyków zainteresują zwłaszcza rozdziały dotyczące składu majątków małżonków oraz czynników wpływających na przynależność praw spółkowych do tych majątków, a także rozważania na temat obrotu udziałem spółkowym. Dla teoretyków szczególnie atrakcyjne będą fragmenty odnoszące się do udziału spółkowego rozumianego jako prawo podmiotowe i jego charakter.

Monografia przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy, wspólników spółek jawnych i ich kontrahentów oraz przedstawicieli nauki prawa zainteresowanych problematyką prawa cywilnego, rodzinnego i spółek handlowych.

Robert Słabuszewski – doktor nauk prawnych, sędzia sądu rejonowego, przewodniczący wydziału cywilnego.