Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Podatkowe » Prawo celne. Komentarz. Wydanie 1
Prawo celne. Komentarz. Wydanie 1 - Wiktor Poniewierka

Prawo celne. Komentarz. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-264-8015-7
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 202
Rozmiar pliku: 753,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Wiktor Poniewierka w formacie EPUB Pozostałe formaty:


W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono zagadnienia ustawy – Prawo celne, z jednoczesnym odwołaniem się do orzecznictwa sądów administracyjnych. Uwzględniono w szczególności wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygające zagadnienia prawa celnego, które budzą wątpliwości w praktyce stosowania prawa.

Dla praktyków istotny będzie zwłaszcza rozdział omawiający przypadki, których zaistnienie powoduje powstanie długu celnego. Zainteresuje ich także fragment dotyczący postępowania celnego jako naturalnej drogi prowadzącej do określenia przez organy celne prawidłowej wysokości zobowiązań celnych, do uiszczenia których obowiązany jest podmiot będący uczestnikiem wymiany międzynarodowej.

Komentarz przeznaczony jest dla agentów celnych, doradców podatkowych oraz adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach praktyki zawodowej udzielają pomocy prawnej podmiotom prowadzącym międzynarodową wymianę handlową.

Wiktor Poniewierka – aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie specjalizujący się w prawie podatkowym, postępowaniach celnych oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji; autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i prawa celnego.