Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Poradniki » Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - wybr...
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - wybr... - Adam Kańtoch

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - wybr...

Wydawnictwo: My Book
ISBN: 978-83-7564-469-2
Język: Polski
Data wydania: 2 luty 2015
Liczba stron: 113
Rozmiar pliku: 421,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 29,50 zł
Nasza cena: 18,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Adam Kańtoch w formacie PDF


W książce omówiono zagadnienia, które są najistotniejsze dla domniemanych pokrzywdzonych naruszeniem Konwencji i jej Protokołów, mając na uwadze aspekt praktyczny w kontekście prawa polskiego. Niniejsza publikacja może stanowić pomoc dla praktyków, a także poszerzyć wiedzę osób zainteresowanych prawami człowieka.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
1. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
2. Europejski Trybunał Praw Człowieka, struktura i funkcje
3. Problem jurysdykcji państwa jako jedno z kryteriów dopuszczalności skargi indywidualnej
4. Podmioty uprawnione do złożenia skargi indywidualnej
5. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej
5.1 Wyczerpanie wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym
5.1.1 Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
5.1.2 Sprawy z zakresu prawa karnego
5.1.3 Sprawy objęte postępowaniem cywilnym
5.1.4 Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
5.1.5 Skarga konstytucyjna
5.2 Termin sześciu miesięcy
5.3 Wymóg oparcia skargi na postanowieniach EKPCZ lub jej Protokołach dodatkowych
5.4 Inne kryteria dopuszczalności
5.5 Przyczyny uzasadniające nieprzyjęcie skargi do rozpoznania
5.5.1 Anonimowość skargi
5.5.2 Res iudicata
5.6 Ratione temporis
6. Procedura postępowania w zakresie skarg indywidualnych
6.1 Wypełnienie formularza i wniesienie skargi
6.2 Postępowanie przed Trybunałem
7. Bibliografia
8. Załącznik