Strona główna » Księgarnia » eBooki » Filozofia » Rousseau: samotność i wspólnota
Rousseau: samotność i wspólnota - Bronisław Baczko

Rousseau: samotność i wspólnota

Wydawnictwo: Słowo/obraz terytoria
ISBN: 978-83-7453-179-5
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 535
Rozmiar pliku: 946,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 39,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Bronisław Baczko w formacie EPUB Pozostałe formaty:


„Nie jest to monografia o Rousseau, w tym sensie, że nie relacjonujemy ani jego biografii, ani nie analizujemy całokształtu jego twórczości w jej historycznych kolejach, ani – tym bardziej – nie omawiamy literatury przedmiotu. Usiłowaliśmy dokonać tematyzacji dzieła Jana Jakuba, uchwycić jedność zawartego w tym dziele światopoglądu, nie jako systemu tez i rozwiązań, lecz jako struktury napięć i problemów. Nie jest to również książka tylko o światopoglądzie Rousseau. […] Trzeba było mianowicie, ryzykując prowizoryczność i schematyzm, podjąć próbę odtworzenia ogólniejszych problemów Oświecenia jako formacji intelektualnej i zarysowania jej dynamiki. […] Trzeba było wreszcie przynajmniej zasygnalizować konieczność spojrzenia na dzieło Jana Jakuba w sposób swoiście retrospektywny – przez pryzmat rozmaitych russoizmów, które z niego czerpały inspiracje” (z przedmowy).