Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynag... - Michał Culepa

Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynag...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3552-7
Język: Polski
Data wydania: listopada 2014
Liczba stron: 110
Rozmiar pliku: 788,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
57,11 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI
Spośród szeregu pracodawców publicznych i prywatnych na szczególną uwagę zasługują instytucje kultury. Ta grupa pracodawców, choć niezaliczana bezpośrednio do instytucji publicznoprawnych, ma jednak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle do innych pracodawców. Autorzy, odpowiadając na pytania pojawiające się w praktyce, w ramach 5 rozdziałów omawiają konkretne zagadnienia wynikające z tej specyfiki.
Publikacja przedstawia m.in.:
• zasady powoływania kadry zarządzającej instytucją kultury,
• podstawy zatrudnienia jej pracowników,
• czas pracy (systemy czasu pracy, ustalanie rozkładów, rekompensowanie pracy nadliczbowej),
• zasady wynagradzania osób zatrudnionych,
• reguły przyznawania nagród i stypendiów.
Całość uzupełniona została wyborem aktów prawnych regulujących kwestie związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem w instytucjach kultury.

Spis treści

Wprowadzenie

Specyfika działalności instytucji kultury

Formy prowadzenia działalności

Podstawy prawne prowadzenia działalności kulturalnej

 

Rozdział 1. Kierownicy instytucji kultury

Kadra kierownicza – osoby zarządzające

Jednoosobowa reprezentacja przez dyrektora

Stanowisko zastępcy dyrektora w jednostce kulturalnej

Zatrudnienie głównego księgowego

Powołanie i odwołanie dyrektora

Okres powołania na stanowisko dyrektora w instytucjach kultury

Ponowny wybór na stanowisko

Czy rozpisanie konkursu jest obligatoryjne

Treść ogłoszenia konkursowego

Zasady powoływania członków komisji

Powołanie dyrektora wbrew wskazaniom komisji konkursowej

Procedura działania komisji i ogłoszenie wyników

Opinie i zgody poprzedzające dokonanie naboru

Konsekwencje nieważności aktu powołania

Dyrektor samorządowej instytucji kultury - kto dokonuje wobec niego czynności pracowniczych

Składniki wynagrodzenia a treść aktu powołania

Jednoczesne zatrudnienie w dwóch jednostkach organizacyjnych

Charakter umowy z dyrektorem instytucji kultury

Uzasadnienie odwołania ze stanowiska

Powierzenie zarządzania instytucją kultury

Okres trwania i zakres umowy o zarządzanie instytucją kultury

 

Rozdział 2. Zatrudnianie pracowników instytucji kultury

Podstawy zatrudniania pracowników instytucji kultury

Zasady zatrudniania w miejskim ośrodku kultury

Forma zatrudnienia głównego księgowego

Umowa cywilnoprawna jako forma zatrudnienia

Zatrudnienie dodatkowe i oddelegowanie do instytucji kultury

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych

Oddelegowanie pracownika samorządowego do instytucji kultury

Wymagania kwalifikacyjne

Sposób określenia wymogów kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy

 

Rozdział 3. Czas pracy

Okresy rozliczeniowe i ich przedłużanie

Celowość przedłużenia okresu rozliczeniowego w instytucjach kultury

Dłuższy okres rozliczeniowy - przesłanki zastosowania

Procedura wprowadzania dłuższego okresu rozliczeniowego

Dłuższy okres rozliczeniowy tylko dla części pracowników

Określenie momentu początkowego okresu rozliczeniowego

Ustalanie rozkładów czasu pracy

Tworzenie harmonogramów przy przedłużonym okresie rozliczeniowym

Modyfikacja rozkładu czasu pracy

Systemy czasu pracy

Prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w przerywanym systemie czasu pracy

System równoważny dla pracowników instytucji kultury

Łączenie systemów czasu pracy - system mieszany

Rekompensowanie pracy nadliczbowej

Rekompensowanie dodatkowej pracy w okresie rozliczeniowym

Praca w sobotę a termin jej zrekompensowania

Rekompensata pracy wykonywanej w niedzielę

 

Rozdział 4. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury

Regulacje prawne określające zasady wynagradzania pracowników instytucji  kultury

Wprowadzenie zakładowych zasad wynagradzania pracowników

Składniki wynagrodzenia

Służba zastępcza jako okres zaliczany przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego

Dodatek specjalny a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconego składnika

Dodatek za zwiększone obowiązki w podstawie nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa pracownika księgowości w instytucji kultury

Uwzględnianie okresów zatrudnienia za granicą

Dodatkowe wynagrodzenie za używanie przedmiotów osobistych

Wynagrodzenie za reżyserię

Złożenie wniosku i przyznanie nagrody rocznej

Przekształcenie formy organizacyjnej biblioteki - czy pracownicy zachowają prawo do trzynastki

 

Rozdział 5. Nagrody i stypendia

Ramy prawne przyznawania nagród i stypendiów

Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki

Możliwość scedowania uprawnień w zakresie przyznawania nagród na inny  podmiot

Powołanie komisji konkursowej z głodem doradczym

Stypendia

Dodatkowe stypendium pobierane przez studenta

Stypendium pracownika samorządowego z tytułu działalności artystycznej

 

Rozdział 6. Wybór aktów prawnych

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »