Strona główna » Księgarnia » Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji

Kategorie ebooków

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji - Damian Michalak

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3541-1
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 64
Rozmiar pliku: 294,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 26,27 zł
Wybrany format: Ebook  - Damian Michalak w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej.

Spis treści

Wstęp

Formy współpracy partnerów

Koncesja na roboty budowlane lub usługi

Płatności i ryzyko ekonomiczne

Klasyczne partnerstwo publiczno-prywatne

PPP w trybie koncesji

Koncesja nie tak elastyczna jak PPP

Własność i inne prawa majątkowe

Procedura wyboru partnera prywatnego

Wynagrodzenie partnera prywatnego – kluczowy czynnik

Wybór metody wynagradzania

Proporcje składników wynagrodzenia

Koncesja a PPP

Ryzyko ekonomiczne

Wybór partnera prywatnego – krok po kroku

Kompetentna komisja przetargowa

Promocja projektu

Klasyczne PPP – wybór partnera na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Dialog konkurencyjny

PPP w trybie koncesji – przebieg procedury

Konsekwencje wyboru niewłaściwej procedury

Wybór partnera prywatnego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy PPP

Finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w trybie PPP

Środki na inwestycję

Źródła finansowania projektów

Rola instytucji finansowych

Banki

Ocena przedsięwzięcia

Zasady finansowania

Udział banków w negocjacjach

Zabezpieczenie zwrotu finansowania

Nieznane nie znaczy gorsze

Projekty hybrydowe, czyli dofinansowanie unijne i PPP w jednej inwestycji

Więcej umów z partnerami prywatnymi

Szansa na lepsze wykorzystanie PPP

Definicja PPP

Unijne wsparcie

Partner prywatny beneficjentem

Rachunek powierniczy

Rozporządzenie w praktyce

Umowa o PPP musi przewidywać zadania i ryzyko partnerów

Rodzaje umów partnerskich w Polsce

Definicja umowy partnerskiej

Przedmiot zobowiązania

Wkład własny instytucji publicznej i wynagrodzenie inwestora

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy

Rozwiązanie współpracy

Czas trwania umowy i jej zakończenie

Dopuszczalność zawiązania spółki celowej

Koncesja oraz PPP a ustawa o koncesjach