Niemcy XXI wieku - Ewa Cylwik, Jacques-Pierre Gougeon

Niemcy XXI wieku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Dialog
ISBN: 978-83-8002-217-1
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 163
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Ewa Cylwik, Jacques-Pierre Gougeon w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Ponad 60 lat po klęsce Trzeciej Rzeszy i ponad 20 lat po upadku muru berlińskiego Niemcy odbudowują własną tożsamość i wracają do wartości, na których opierała się ich siła. Przestają patrzeć na siebie wyłącznie przez pryzmat przeszłości, uważają wręcz, że są jedną z jej ofiar. Odzyskują poczucie dumy narodowej, a na arenie międzynarodowej potwierdzają swoją pozycję, również w dziedzinie politycznej i militarnej (np. uczestnictwo w NATO-wskiej operacji wojskowej w krajach byłej Jugosławii). Nie brak jednak poważnych wyzwań. Czy wobec  światowego  kryzysu ekonomicznego Niemcy zdołają zachować swój system gospodarczy i społeczny? Czy przezwyciężą pojawiającą się na wschodzie kraju "ostalgię"? Czy uda im się w gwałtownie zmieniającym się świecie zająć miejsce odpowiadające ich ambicjom?

Jacques-Pierre Gougeon, profesor uniwersytecki, ekspert Zgromadzenia Narodowego, były radca ds. kulturalnych w ambasadzie Francji w Berlinie, uznany specjalista w dziedzinie współczesnych Niemiec oraz stosunków francusko-niemieckich i autor licznych publikacji na ten temat, badacz Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych (IRIS).

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1. Niemcy mocarstwem XXI stulecia?
Refleksje wokół pojęcia mocarstwa
Koniec militarnego tabu
Nowa ofensywna dyplomacja
Relacje francusko-niemieckie: przyjaźń czy rywalizacja?
Rozdział 2. Rozdrobnienie politycznego krajobrazu
Kryzys socjaldemokracji
Nowa radykalna lewica
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna: między nowym interwencjonizmem a liberalizmem
Podziały wschód-zachód
Rozdział 3. Zmiana modelu ekonomicznego i społecznego
Narodziny i trwałość mitu założycielskiego
Nowa rzeczywistość społeczna
Niedopełnione zjednoczenie
Gospodarka bardziej sterowana?
Bibliografia