Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązuj... - Andrzela Gawrońska-Baran

Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązuj...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3428-5
Język: Polski
Data wydania: listopada 2014
Liczba stron: 160
Rozmiar pliku: 426,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
91,33 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Uchwalona 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych – weszła w życie 19 października 2014 r. Nie jest to zmiana kosmetyczna. Wprowadza kilka nowych rozwiązań zobowiązujących czy to zamawiającego, czy wykonawcę do określonego działania. Gdy któreś z tych działań nie zostanie podjęte przez stronę postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednim czasie, konsekwencje murowane.

 

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:

• odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,

• wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,

• powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,

• zatrzymania wadium.

Wskazówki ekspertów, jak stosować zmienione przepisy, można znaleźć w "Ustawie Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r.”.

Spis treści

Wstęp

Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzami ekspertów

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przedmiot regulacji

Art. 1–6a

Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień

Art. 7–10

Rozdział 3. Ogłoszenia

Art. 11–13

DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia

Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy

Art. 14–28

Rozdział 2. Przygotowanie postępowania

Art. 29–38

Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień

Art.39–81

Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82–95

Rozdział 5. Dokumentowanie postępowania

Art. 96–98

DZIAŁ III. Przepisy szczególne

Rozdział 1. Umowy ramowe

Art. 99–101

Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów

Art. 102–109

Rozdział 3. Konkurs

Art. 110–127

Rozdział 4. Udzielenie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane

Art. 128–131

Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a–131w

Rozdział 5. Zamówienia sektorowe

Art. 132–138f

DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139–151a

DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Rozdział 1. Zakres działania

Art. 152–156

Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych

Art. 157–160

Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień

Art. 161–171a

Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172–176a

DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej

Rozdział 1. Przepisy wspólne

Art. 179

Rozdział 2. Odwołanie

Art. 180–198

Rozdział 3. Skarga do sądu

Art. 198a–198g

DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199–203

DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 204–219

DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220–227

Indeks rzeczowy

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »