Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Unia Europejska » Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej
Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej - Michał Tomczyk

Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-377-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 272
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 36,00 zł
Nasza cena: 21,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Michał Tomczyk w formacie PDF


Głównym celem powstania niniejszej monografii jest analiza, w ujęciu problemowo-chronologicznym, polityki Szwajcarii wobec Unii Europejskiej wraz z jej najważniejszymi wyznacznikami i tendencjami ewolucyjnymi. Analizę przeprowadzono przy szczególnym uwzględnieniu czynników wewnętrznych, głównie politycznych i społecznych, które zaważyły na obecnym poziomie relacji pomiędzy Szwajcarią a UE. Największy nacisk położony został zatem na specyfikę ustroju politycznego, w tym na federalizm, demokrację bezpośrednią oraz charakterystyczną dla Szwajcarii doktrynę polityki zagranicznej, opartą na neutralności wieczystej. Ponadto istotnym elementem jest analiza koncepcji głównych ośrodków opiniotwórczych zarówno rządowych, jak i pozarządowych. Całości dopełnia próba oceny dotychczasowej polityki wobec UE oraz prognozowania jej dalszego rozwoju. Za cezurę czasową przyjmuje się okres od początku lat 90. wieku XX, tj. od momentu rozpoczęcia intensywnych relacji Szwajcarii z EWG – UE.