Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach...
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach... - Renata Lisowska

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-391-7
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 38,00 zł
Nasza cena: 22,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Renata Lisowska w formacie PDF


Głównym celem stawianym sobie przez autorów pracy jest ocena kierunku i siły wpływu kluczowych czynników rozwoju MSP oraz określenie przesłanek zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych.

Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych dokonano identyfikacji cech obszaru zmarginalizowanego, jak również klasyfikacji czynników rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru. Zidentyfikowano dwie grupy czynników – wewnętrzne i zewnętrzne, o charakterze pozytywnym (stymulatory) oraz negatywnym (bariery).