Gorset Einsteina - Stanisław Paciorek

Gorset Einsteina

Wydawnictwo: E-bookowo
ISBN: 978-83-7853-400-6
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2014
Liczba stron: 58
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 10,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Stanisław Paciorek w formacie PDF


Nie ma teorii ostatecznej opisującej rzeczywistość, każda teoria jest tylko opisem modelu przybliżającego rzeczywistość a niekiedy wygodnym jej uproszczeniem.

Gorset Einsteina zawiera próbę odpowiedzi między innymi na pytanie:

Czy hipoteza Fitzgeralda – Lorentza skrócenia długości w kierunku ruchu obserwatora, która odegrała decydujące znaczenie w interpretacji doświadczenia Michelsona-Morleya przybliża nas do rzeczywistości, czy jest tylko wygodnym a nawet kompromisowym jej uproszczeniem?

Gorset Einsteina dotyka istoty transformacji oraz wykazuje, że tak "dylatacja czasu" jak i "kontrakcja długości" nie są naturalną konsekwencją ruchu lecz wynikają ze sposobu jego prezentacji na przykładzie analizy ruchu dla trzech modeli  wczesnego Wszechświata:

- tylko z jednym obiektem materialnym
- tylko z dwoma obiektami materialnymi
- tylko z trzema obiektami materialnymi