Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Humanistyka » Studia regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce. Wybór prac...
Studia regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce. Wybór prac... - Opracowanie zbiorowe

Studia regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce. Wybór prac...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-318-4
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 212
Rozmiar pliku: 19,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 16,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Praca zbiorowa obejmuje badania empiryczne w następujących grupach zagadnień:

– procesy integracji i dezintegracji społeczności lokalnych na różnych poziomach organizacji regionalnej osadnictwa,

– tożsamość terytorialna mieszkańców regionu łódzkiego oraz kształtowanie się regionalnych i lokalnych więzi społecznych, a także terytorialnych,

– percepcja procesu transformacji systemowej oraz jej konsekwencji społecznych, kulturowych i gospodarczych widocznych w krajobrazie kulturowym,

– mechanizmy przemiany struktur społeczno-osadniczych na obszarach wiejskich i ich uwarunkowania systemowe, społeczno-kulturowe i lokalizacyjne,

– procesy przemian społecznych oraz funkcjonalno-morfologicznych w przestrzeni wielkiego miasta (Łodzi), ze szczególnym uwzględnieniem ich efektów w postaci dysproporcji społecznych i gospodarczych widocznych w przestrzeni miejskiej,

– zmiany funkcji i struktury funkcjonalnej osadnictwa pod wpływem transformacji systemowej i ich wpływ na morfologię miast i wsi,

– procesy integracji i dezintegracji Obszaru Metropolitarnego Łodzi.